Програмування С, С++теорія та практика (частина 1)

Анотація

ПЕРЕДМОВА

ЧАСТИНА 1. МОВА ПРОГРАМУВАННЯ СІ

1.1 Історія виникнення

1.2. Елементи мови Сі

1.2.1 Алфавіт

1.2.2 Ідентифікатори

1.2.3 Константи

1.2.4 Коментарі

1.2.5 Ключові слова

1.3 Структура програми. Базові типи даних.

1.3.1 Функція таіп() : з цього все починається

1.3.2 Базові типи даних

1.3.3 Перетворення типу

1.3.4 Функції введення та виведення

Директиви включення

1.4 Основні операції

1.4.1 Арифметичні операції

1.4.2 Операції присвоювання

1.4.2 Операції порівняння

1.4.3 Логічні операції

1.4.4 Порозрядні операції(побітові операції)

1.4.5 Операція слідування (кома)

1.4.6 Умовна операція ?:

1.4.7 Операція зігеоГО

1.5 Основи алгоритмізації

1.5.1 Алгоритми та їх властивості

1.5.2 Блок-схеми

1.5.3 Базові алгоритмічні конструкції:

1.6 Оператори

1.6.1 Оператор розгалуження ії

1.6.2 Оператор зтісН

1.6.1 Оператор циклу з передумовою шПіІе

1.6.2 Оператор циклу з постумовою бо ... шІіІе

1.6.3 Оператор розриву Ьгеак

1.6.4 Оператор продовження сопііпие

1.6.5 Оператор циклу Тог

1.6.8 Оператор переходу доіо

1.6.9 „Порожній” оператор

1.7 Тип перерахування епит

1.8 Покажчики

1.8.1 Основні відомості про покажчики

1.8.2 Моделі пам'яті

1.8.3 Основні операції над покажчиками

1.8.4 Багаторівнева непряма адресація

1.8.5 Операції над покажчиками

1.8.6 Проблеми, пов’язані з покажчиками

1.9 Масиви

1.9.1 Основні поняття

1.9.2 Оголошення та звертання в одновимірних масивах

1.9.3 Оголошення та звертання до багатовимірних масивів

1.10 Масиви покажчиків

1.10.1 Робота з великими масивами

1.10.2 Вільні масиви та покажчики

1.11 Символьні рядки

1.11.1 Основні відомості про представлення рядків

1.11.2 Функції роботи з рядками

1.12 Основні методи сортування масивів

1.12.1 Метод бульбашкового сортування

1.12.2 Сортування методом вибору

1.12.3 Сортування вставками

1.12.4 Швидке сортування

1.13 Структури

1.13.1 Оголошення структури

1.13.2 Масиви структур

1.13.3 Бітові поля

1.14 Об’єднання (ипіоп)

1.15 Файлові потоки

1.15.1 Текстові файли

1.15.2 Двійкові файли

1.15.3 Використання дескрипторів файлів

1.16 Функціональний підхід

1.16.1 Функції

1.16.2 Функції, що не повертають значення

1.16.3 Передача параметрів

1.16.4 Функції із змінним числом параметрів

1.16.5 Рекурсивні функції

1.16.6 Покажчики на функції

1.16.7 Класи пам’яті

1.16.8 Додаткові можливості функціїтаіп()

1.17 Складені оголошення

1.17.1 Описи з модифікаторами

1.17.2 Модифікатори сопзі і уоіаіііе

1.17.3 Модифікатори Одесі і разові

1.17.4 Модифікатори пеаг, ґаг, Ііиде

1.17.5 Модифікатор іпіеггирі

1.18 Директиви препроцесора

1.18.1 Директива #іпсІигіе

1.18.2 Директива #йеіїпе

1.18.3 Директива #ипіїеґ

1.18.4 Директиви #іґ, #еІії, #еІ8в, #епгіії

1.18.5 Директиви Шйеії і ШпйеГ

1.18.6 Директива #Ііпе

1.19 Динамічні структури даних

1.19.1 Лінійні списки

1.19.2 Стеки

1.19.3 Черги

1.19.4 Двійкові дерева

 

1