Про інвестиційну діяльність

З А К О Н   У К Р А Ї Н И.  Про інвестиційну діяльність  

                    I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

!-!      Стаття 1. Інвестиції

!-!      Стаття 2. Інвестиційна діяльність

!-!      Стаття 3. Інноваційна діяльність

!-!      Стаття 4. Об'єкти інвестиційної діяльності

!-!      Стаття 5. Суб'єкти інвестиційної діяльності

!-!      Стаття 6. Законодавство про інвестиційну діяльність

              II. ЗДІЙСНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

!-!      Стаття 7. Права суб'єктів інвестиційної діяльності

!-!     Стаття 8. Обов'язки суб'єктів інвестиційної діяльності

!-!      Стаття 9. Відносини між суб'єктами інвестиційної діяльності

!-!      Стаття 10. Джерела фінансування інвестиційної діяльності

        III. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

!-!      Стаття 11. Цілі державного регулювання інвестиційної діяльності

!-!      Стаття 12. Форми державного регулювання інвестиційної діяльності

!-!      Стаття 12-1. Державна підтримка та стимулювання інвестиційної діяльності

!-!      Стаття 12-2. Державна реєстрація інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій

!-!      Стаття 13. Порядок прийняття рішень щодо державних інвестицій

!-!     Стаття 14. Порядок розміщення державного замовлення на виконання робіт у капітальному будівництві

!-!      Стаття 16. Регулювання інвестиційної діяльності Верховною Радою Автономної Республіки Крим та органами  місцевого самоврядування

!-!      Стаття 17. Ціноутворення в інвестиційній  діяльності

 

1