ПИТАННЯ З КУРСУ «ВВЕДЕННЯ У ФІНАНСОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ»

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З КУРСУ «ВВЕДЕННЯ У ФІНАНСОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ»

1. Виникнення фінансів як науки.

2. Етапи розвитку фінансів.

3. Історія виникнення кредиту.

4. Економічний зміст та функції кредиту.

5. Виникнення та розвиток фінансового посередництва.

6.        Сутність та роль фінансових інститутів.

7.        Економічний зміст фінансової діяльності.

9.        Правові основи фінансової діяльності.

10.     Фінанси, фінансування, фінансові кошти, фінансові відносини  – базові категорії фінансової діяльності.

10. Фінанси, фінансування, фінансові кошти, фінансові відносини  – базові категорії фінансової діяльності.

11) Фінансові послуги та принципи їх надання.

12) Контрактні та небанківські фінансові установи.

13) Держава як учасник фінансової діяльності.

14) Виникнення та розвиток фінансової криптографії.

15. Поняття та значення фінансової криптографії

16.  Безготівкові розрахунки в Інтернет

17. Переваги та недоліки Інтернет

18.  Фінансова інформація в Інтернет

19.  Віртуальні банки та мережеві технології

20. Зміст та форми фінансового посередництва

20. Зміст та форми фінансового посередництва.

21. Фінансовий лізинг та кредитування

22. Фінансова діяльність центрального банку

23.     Грошове посередництво комерційних банків та інших фінансових установ.

24.Діяльність ломбардів та трастових компаній

25.Ощадні каси, діяльність.

26.Виникнення та розвиток страхової справи.

27.Зміст, об’єкти та суб’єкти страхування.

28. Види страхування

30.  Характеристика майнового страхування.

31. Страхування відповідальності

32.Страхування на випадок фінансових збитків.

33. Діяльність страхових агентів та фахівців з оцінювання страхового ризику.

33.Діяльність страхових агентів та фахівців з оцінювання страхового ризику.

34.Поняття та значення цінних паперів.

35.Класифікація цінних паперів.

36.Сутність та значення ринку цінних паперів.

37.Діяльність торгівців цінними паперами.

38.Фондова біржа.

39.Біржові операції з цінними паперами.

40.Сутність і функції фінансового ринку.

41.     Операції на фінансовому ринку.

42.Класифікація фінансових ринків та їх функції.

43.Управління фінансовими ринками

44.Посередництво у кредитуванні.

45.Фінансові консультації.

46.Фінансова діяльність з іноземною валютою.

47. Поняття недержавного пенсійного забезпечення.

48.Економічний зміст пенсійної реформи в Україні.

 49.Основні послуги недержавних пенсійних фондів.

50.Допоміжна діяльність недержавних пенсійних фондів.

 

1