питання з курсу Інвестування

Перелік питань

1.Сутність інвестицій. Об’єкти та напрями інвестування в сучасних умовах.

2.Мета, завдання і функції інвестиційної діяльності

3.Інвестиційна діяльність та її суб’єкти.

4.Форми і класифікація інвестицій.

5.Інвестиційний цикл.

6. Інвестиційний процес у державі з ринковою економікою.

7.Інвестиційний ринок і його кон’юктура.

8. Інвестиційний клімат та чинники його формування.

9. Суб’єкти інвестиційної діяльності.

10. Держава як суб’єкт інвестування.

11. Участь державних інститутів в інвестиційній діяльностіДержава здійснює вплив на інвестиційну діяльність як прямими діями через державний сектор економіки, так і непрямо через свої інститути:

12.Фінансова система України.

13. Фінансові посередники та їх функції.

14. Банківське інвестиційне посередництво.

15. Небанківські фінансово-кредитні установи в інвестуванні

16. Структура реальних інвестицій.

17.Показники,що характеризують реальні інвестиції.

18.Джерела фінансування капітальних вкладень в Україні та їх стан.

19. Методи нарахування амортизації.

20. Особливості оцінки об’єктів нерухомості.

21.Інвестування в оборотний капітал.

22. Стандарти оцінки вартості об’єктів реальних інвестицій.

23.Методи оцінки об’єктів реальних інвестицій.

24.Сутність інновацій та інноваційної діяльності.

25.Характеристика фінансових інвестицій

26.Класифікація цінних паперів.

27. Ринок цінних паперів, його структура, завдання та функції .

28.Основні учасники ринку цінних паперів в Україні та їх функції.

29. Рейтингова оцінка цінних паперів

30.Процес управління фінансовими інвестиціями.

 

1