ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА №2 з Регіональної економіки

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА №2

Завдання 1. За картами і підручниками заповніть таблицю:

Завдання 2. За картами порівняйте спеціалізацію машинобудування різних територій України. Чим пояснюються відмінності у такій спеціалізації?

Завдання 1 . Заповніть таблицю 1-3 (поставте у відповідних колонках знак «+»)

Завдання 2. Галузі спеціалізації економічних районів України

Завдання 3 . Фактори, які зумовлюють спеціалізацію економічних районів

Завдання 4 . Розгляньте таблицю. Знайдіть дев’ять помилок розташування деяких підприємств України.

Завдання 1. Охарактеризуйте переваги геополітичного положення України, які вона може реалізувати в перспективі

Завдання 2. Вкажіть перспективи розвитку зовнішньої торгівлі України

Завдання 3. Охарактеризуйте як географічне положення впливає на зовнішньо-економічні зв’язки України

Завдання 4. Проаналізуйте зовнішньоторгівельний баланс України

Завдання 5. Дайте характеристику позитивних та негативних рис економіко-політичного положення України у світі

Завдання 6. Україна – Грузія

завдання 6. Дайте оцінку соціально-економічному і геополітичному положенню однієї з країн, яка межує з Україною. Польща

 

1