НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ «ГРОШІ І КРЕДИТ»

Анотація

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ «ГРОШІ І КРЕДИТ»

 

 

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ

1. Походження грошей

2. Види грошей

!-! Епоха товарних грошей

!-! Епоха паперових грошей

!-! Специфічний характер вартості грошей

3.Функції грошей

!-! Етапи еволюційного розвитку масштабу цін

!-! Функція засобу обігу

!-! Функція засобу платежу

!-! Функція засобу нагромадження

!-! Світові гроші

!-! Семінарські заняття по темі 1

!-! Індивідуальна робота студента під керівництвом викладача:

!-! Самостійна робота студента

 

ТЕМА 2. РОЛь ГРОШЕЙ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

 

!-! Базові терміни та поняття:

!-! Семінарські заняття по темі 2

!-! Самостійна робота студента

ТЕМА 3. ТЕОРІЇ ГРОШЕЙ

!-! Семінарські заняття по темі 3

!-! Індивідуальна робота студента під керівництвом викладача:

!-! Самостійна робота студента

 

ТЕМА 4. ГРОШОВИЙ ОБІГ І ГРОШОВІ ПОТОКИ

1.Сутність грошового обороту

2. Грошові потоки

3. Структура грошового обороту

--- 4. Маса грошей, що обслуговує грошовий оборот. Швидкість обігу грошей

!-! Базові терміни та поняття:

Приклади рішення задач

!-! Семінарські та практичні заняття по темі 4

!-! Задачі, завдання для практичних занять:

!-! Індивідуальна робота студента під керівництвом викладача:

!-! Самостійна робота студента

 

ТЕМА 5. ГРОШОВИЙ РИНОК

 

1. Суть і структура грошового ринку

2. Рівновага на грошовому ринку та процент

Приклади рішення задач

!-! Семінарські та практичні заняття по темі 5

!-! Задачі, завдання для практичних занять:

!-! Індивідуальна робота студента під керівництвом викладача:

!-! Самостійна робота студента

Тема 6. грошові системи

Поняття грошової системи та її елементи

2. Типи грошових систем

3. Державне регулювання грошової сфери

!-! Інструменти прямого та опосередкованого впливу на основні параметри грошового обігу:

!-! Базові терміни та поняття:

!-! Семінарські заняття по темі 6

!-! Індивідуальна робота студента під керівництвом викладача:

!-! Самостійна робота студента

 

Тема 7. валютний ринок і валютні системи

 

 

1. Загальна характеристика та структура валютного ринку

2. Валютні операції

3. Валютне регулювання

4. Платіжний баланс

!-! Структура платіжного балансу

!-! Базові терміни та поняття:

Приклади рішення задач

!-! Семінарські та практичні заняття по темі 7

!-! Індивідуальна робота студента під керівництвом викладача:

!-! Самостійна робота студента

Тема 8. механізм формування пропозиції грошеЙ та грошово-кредитна політика

Приклади рішення задач

!-! Семінарські та практичні заняття по темі 8

!-! Індивідуальна робота студента під керівництвом викладача:

!-! Самостійна робота студента

Тема 9. ІНФЛЯЦІЯ І ГРОШОВІ РЕФОРМИ

1. Суть та форми вияву інфляції

2. Види інфляції

3. Наслідки інфляції

4. Протиінфляційні заходи

5. Особливості інфляції в Україні

6. Поняття грошової реформи

7. Види грошової реформи

!-! Грошові реформи у вузькому розумінні

!-! Грошові реформи в широкому розумінні

8. Особливості проведення грошової реформи в Україні

!-!  

!-! Базові терміни та поняття:

Приклади рішення задач

!-! Семінарські та практичні заняття по темі 9

!-! Задачі, завдання для практичних занять:

!-! Індивідуальна робота студента під керівництвом викладача:

!-! Самостійна робота студента

 

Тема 10. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ КРЕДИТУ

1.Необхідність кредиту

2. Функції кредиту

!-! Базові терміни та поняття:

!-! Семінарські заняття по темі 10

!-! Індивідуальна робота студента під керівництвом викладача:

!-! Самостійна робота студента

Тема 11. ФОРМИ, ВИДИ І РОЛЬ КРЕДИТУ

!-! Базові терміни та поняття:

!-!  

Приклади рішення задач

!-! Семінарські та практичні заняття по темі 11

!-! Індивідуальна робота студента під керівництвом викладача:

!-! Самостійна робота студента

Тема 12. теоретичні засади процента

Приклади рішення задач

!-! Семінарські та практичні заняття по темі 12

!-! Задачі, завдання для практичних занять:

!-! Індивідуальна робота студента під керівництвом викладача:

!-! Самостійна робота студента

Тема 13. ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ В СИСТЕМІ МОНЕТАРНОГО ТА БАНКІВСЬКОГО УПРАВЛІННЯ

!-! Базові терміни та поняття:

!-!  

Приклади рішення задач

!-! Семінарські та практичні заняття по темі 13

!-! Задачі, завдання для практичних занять:

!-! Індивідуальна робота студента під керівництвом викладача:          

!-! Самостійна робота студента

 

 

Тема 14. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Приклади рішення задач

!-! Семінарські та практичні заняття по темі 14

!-! Задачі, завдання для практичних занять:

!-! Індивідуальна робота студента під керівництвом викладача:          

!-! Самостійна робота студента

Тема 15. ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО ГРОШОВОГО РИНКУ

1. Фінансові посередники і їх функції на грошовому ринку.

2. Класифікація фінансових посередників

!-! Базові терміни та поняття:

!-! Семінарські заняття по темі 15

!-! Індивідуальна робота студента під керівництвом викладача:          

!-! Самостійна робота студента

Тема 16. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ УСТАНОВИ ТА ЇХ СПІВРОБІТНИЦТВО З УКРАЇНОЮ

1. Суть, цілі та завдання співробітництва України з міжнародними фінансово-кредитними установами

2. Співробітництво з Міжнародним валютним фондом

3. Співробітництво з Групою Світового банку

4. Співробітництво з Північним інвестиційним банком

5. Співробітництво з Європейським інвестиційним банком

6. Співробітництво з Європейським банком реконструкції та розвитку

!-! Базові терміни та поняття:

!-! Семінарські заняття по темі 16

!-! Індивідуальна робота студента під керівництвом викладача:          

!-! Самостійна робота студента

 

ВИМОГИ ДО ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА

ТИПОВА ФОРМА КОНТРОЛЬНОГО ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ  «ГРОШІ І КРЕДИТ»

ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ З КУРСУ «ГРОШІ І КРЕДИТ»

ТИПОВІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ «ГРОШІ І КРЕДИТ»

РОЗПОДІЛ БАЛІВ ПРИ РЕЙТИНГОВІЙ СИСТЕМІ

РОЗПОДІЛ БАЛІВ ПРИ РЕЙТИНГОВІЙ СИСТЕМІ

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

1