Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ГРОШІ ТА КРЕДИТ теорія і практика (частина 2) - Д. І. Коваленко - Studbook

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ГРОШІ ТА КРЕДИТ теорія і практика (частина 2)

ТЕМА 7. КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І СУЧАСНИЙ МОНЕТАРИЗМ

7.1 Металістична теорія грошей

7.2 Номіналістична теорія грошей

7.3 Кількісна теорія грошей

7.4 Дж. Кейнс і його внесок у кількісну теорію грошей

7.5 Сучасний монетаризм

ПРАКТИКУМ

Тестові завдання

Задачі

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

МОДУЛЬ 2. КРЕДИТ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПОСЕРЕДНИКИ ГРОШОВОГО РИНКУ -

ТЕМА 8. КРЕДИТ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

8.1 Необхідність та сутність кредиту

8.2 Роль кредиту в умовах ринкової економіки

8.3 Функції кредиту

8.4 Форми та види кредиту

8.5 Позичковий відсоток, його сутність та основні види

8.6 Поняття про кредитну систему

ПРАКТИКУМ

Тестові завдання

Задачі

Приклади

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

ТЕМА 9.ФІНАНСОВІ ПОСЕРЕДНИКИ ГРОШОВОГО РИНКУ

9.1 Фінансові посередники та їхнє місце в структурі фінансового ринку

9.2 Спеціалізовані небанківські кредитно-фінансові установи

ПРАКТИКУМ

Тестові завдання

Задачі

Приклади

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

ТЕМА 10. ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ

10.1 Загальна характеристика центральних банків

10.2 Функції центральних банків

10.3 Національний банк України та його функції

10.4 Грошово-кредитна політика НБУ

10.4 Валютна політика та роль НБУ в її реалізації

ПРАКТИКУМ

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

ТЕМА 11. КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ ТА ЇХНІ ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ

11.1 Еволюція та розвиток комерційних банків в Україні

11.2 Класифікація та характеристика комерційних банків

!-! Залежно від операцій

!-! Міжбанківські об’єднання

11.3 Операції комерційних банків

!-! До основного капіталу належать:

!-! Мінімальний розмір статутного капіталу на момент реєстрації банку не може бути менший:

!-! Активні операції банків

!-! Комісійно-посередницькі операції банків (банківські послуги)

11.4 Основні показники ефективності та прибутковості діяльності банку

ПРАКТИКУМ

Тестові завдання

Задачі

Приклади

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

ТЕМА 12. міжнародні валютно-кредитні установи ТА ФОРМИ СПІВРОБІТНИЦТВА ЇХ З УКРАЇНОЮ

12.1 Загальна характеристика міжнародних валютно-кредитних установ

12.2 Фінанси міжнародних установ

12.3 Міжнародні розрахунки та валютне регулювання

ПРАКТИКУМ

Тестові завдання

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ЗАСВОЄННЯ ПРОГРАМИ З КУРСУ ДИСЦИПЛІНИ «ГРОШІ ТА КРЕДИТ»

ЛІТЕРАТУРА

ЗМІСТ

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

1