Главная->Мікро економіка->Содержание->Тема 6. Моделювання поведінки споживача на ринку товарів

Мікро економіка. Супровід лекцій

Тема 6. Моделювання поведінки споживача на ринку товарів

 

План лекційного заняття

1.  Зміна споживання при зміні доходу

2.  Зміна вибору споживача внаслідок зміни цін товарів

3.  Ефект заміщення та ефект доходу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.1. Крива «дохід-споживання»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.2. Крива «дохід-споживання» для неякісних благ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.3. Крива «дохід-споживання» для нейтральних благ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.4. Крива Енгеля для нормальних благ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.5. Крива Енгеля для неякісних благ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.6. Крива «ціна-споживання»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.7. Крива індивідуального попиту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.8. Ефекти заміщення та доходу за Дж. Хіксом при знеженні ціни товару Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.9. Ефекти заміщення та доходу за Дж. Хіксом при підвищенні ціни товару Х

 

Таблиця 6.1.

Дія ефектів заміщення та доходу для нормальних та неякісних товарів

Ефекти

Зміна ціни

Обсяг споживання товару

нормального

неякісного

Заміщення

ціна зростає

зменшується

зменшується

ціна зменшується

зростає

зростає

Доходу

ціна зростає

зменшується

зростає

ціна зменшується

зростає

зменшується

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.10. Ефекти заміщення та доходу для товару Гіффена при зниженні його ціни

 

 

 

 

 

 

 


[1] Виведення формули див. Мікроекономіка: Підручник / За ред. В.Д.  Базилевича. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 679 с. У підручнику дане питання розкрито в розділі 4. Параграфі 4.3. Загальні властивості та види кривих байдужості (с. 167)

 

15