Главная->Мікро економіка->Содержание->Тема 3. Теорія кривих байдужості та споживацький вибір

Мікро економіка. Супровід лекцій

Тема 3. Теорія кривих байдужості та споживацький вибір

План лекційного заняття

1.  Концепція споживчого вибору

2.  Загальні властивості та види кривих байдужості

3.  Бюджетні обмеження та бюджетна лінія

4.  Графічний вираз споживчої рівноваги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X, Y – обсяги споживання відповідних товарів.

U – крива байдужості.

Рис. 5.1. Крива байдужості

Таблиця 5.1.

Набори байдужості (індиферентності)

Товари

Набори

А

В

С

D

Х

2

3

5

9

Y

9

5

3

2

 

За даними таблиці 5.1. набори байдужості можна представити графічно за допомогою кривої байдужості (рис. 5.2.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.2. Крива байдужості наборів А, В, С, D

 

; при U = соnst,                     (5.1.)

де X, Y – приріст (зміна) обсягу споживання відповідних товарів Х та Y.

За кардиналістською (кількісною) теорією гранична норма заміщення визначається як відношення граничних корисностей благ, обернене до кутового коефіцієнта кривої ізокорисності:

,                                           (5.2.)

де МUX, МUY – граничні корисності відповідних товарів Х та Y

А оскільки, функція корисності має вигляд: U = f(Х, Y), то можна побачити, що відношення  визначає пропорції зміни в обох теоріях[1], тобто:

                               (5.3.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.3. Крива байдужості. Зона субституції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U1, U2, U3криві  байдужості

Рис. 5.4. Карта кривих байдужості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.5. Залежність форм кривих байдужості від уподобань споживача

 

Рис. 5.6. Криві байдужості абсолютних субститутів

 

Рис. 5.7. Криві байдужості абсолютних комплементів

 

Рис. 5.8. Криві байдужості антиблага

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.9. Криві байдужості товарів, при збільшенні споживання яких людина хоче споживати їх ще більше

 

Сукупні видатки споживача на придбання цих товарів в межах його доходу визначаються рівнянням бюджетного обмеження:

І = PX * X + PY *Y                                                    (5.4.)

де I – бюджет споживача; PХ, – ціна товару Х;

PY, – ціна товару Y; Х – обсяг товару Х, який бажає купити споживач;

Y – обсяг товару Y, який бажає купити споживач;

На основі рівняння 5.4. можна визначити варіанти наборів з різною кількістю товарів Х та Y, на придбання яких споживач витратить весь свій дохід.

Наприклад, тижневий дохід споживача (І) складає 60 грн., ці гроші він витрачає на придбання лише двох товарів, які формують його кошик: Х – картопля та Y – м'ясо. Ціна за однин кг. товару складає: PХ, – 1 грн., PY – 2 грн. За такої умови споживач може вибрати будь-який кошик з варіантами наборів, наведених в табл. 5.2., не виходячи за межі бюджетного обмеження.

Таблиця 5.2.

Набори байдужості (індиферентності)

Товари

Набори

А

В

С

D

Е

N

G

Х

0

12

24

38

46

52

60

Y

30

24

18

11

7

4

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.10. Лінія бюджетних обмежень

 

Рівняння бюджетної лінії представляє собою рівняння прямої, тому її графік можливо побудувати за граничними точками бюджетного обмеження варіантів А та G:

                                                      (5.5.)

                                                    (5.6.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.11. Вплив зміни доходу на лінію бюджетних обмежень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.12. Вплив зміни ціни на лінію бюджетних обмежень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.13. Рівновага споживача

Тільки в точці Е бюджетна лінія і крива байдужості дотичні і їх нахил однаковий. Нахил кривої байдужості відображає гранична норма заміщення (МRSХY), а нахил бюджетної лінії – співвідношення цін. Тобто в точці рівноваги:

,    або                               (5.7.)

Формула рівноваги споживача за цією моделлю має такий самий вигляд, як і в кардиналістській моделі:

                                   (5.8.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.14. Кутова рівновага споживача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.15. Кутова рівновага споживача для антиблага

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.16. Рівновага абсолютно комплементарних благ

При купівлі абсолютних доповнювачів, споживач ніби купує одне комбіноване благо, на яке витрачає весь доход, тому оптимальні кількості товарів визначаються рівнянням:

                                                 (5.9.)

 

 

14