Главная->Мікро економіка->Содержание->Тема 4. Теорія граничної корисності

Мікро економіка. Супровід лекцій

Тема 4. Теорія граничної корисності

 

План лекційного заняття:

1.  Поняття потреби та їх види

2.  Економічні блага та їх класифікація

3.  Корисність як мотив споживацького вибору.

4.  Кардиналістська та ординалістська концепція корисності.

Питання, що виносяться на самостійну роботу студента:

 

10