Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 Тема 4. Теорія граничної корисності - Мікро економіка. План семінарських - Studbook
Главная->Мікро економіка->Содержание->Тема 4. Теорія граничної корисності

Мікро економіка. План семінарських

Тема 4. Теорія граничної корисності

1.      Визначення поняття «потреби».

2.      Класифікація видів потреб (СРС):

-  за суб’єктами (кінцеві та проміжні);

-  по формі задоволення (індивідуальні та колективні)

-  по формі виникнення (первинні та вторинні).

3.      Піраміда потреб людини за А. Маслоу (СРС).

4.      Інтелектуальні,  культурні, соціальні та економічні потреби.

5.      Визначення поняття «благо». Суть видів благ в залежності від їх обмеженості: неекономічні та економічні блага.

6.      Класифікація видів економічних благ (СРС):

-  залежно від впливу рівня доходу на обсяг споживання (нормальні, низької споживчої цінності та нейтральні блага);

-  в залежності від своєї корисності (блага з додатною корисністю з від’ємною корисністю (антиблага));

-  залежно від впливу ціни на обсяг споживання (звичайні блага, блага Гіффена).

7.      Визначення та передумови виникнення поняття «корисність».

8.      Суть максимізації корисності. Властивості корисності.

9.      Види корисності: ординальна, кардинальна, тактична, стратегічна, пряма, непряма, сукупна.

10.  Визначення та математичне вираження функції корисності.

11.  Сутність ординалістської (порядкової) теорії корисності.

12.   Сутність кардиналістської (кількісної) теорії корисності.

13.  Визначення поняття «сукупна корисність». Графічне вираження залежності сукупної корисності від збільшення обсягу споживання блага.

14.  Визначення поняття «гранична корисність». Графічне вираження функції граничної корисності.

15.  Сутність першого закону Госсена (спадної граничної корисності). Графічне вираження першого закону Госсена (взаємозв’язок сукупної та граничної корисності).

16.  Винятки закону спадної  граничної  корисності (СРС):

-  корисність антиблага;

-  зростаюча гранична корисність;

-  блага з додатною корисністю.

17.  Сутність другого закону Госсена.

18.  Визначення поняття «рівноваги споживача». Рівняння рівноваги з кардиналістських позицій.

Рекомендована література для опрацювання питань, що виносяться на СРС: Лісовий А.В. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Мікроекономіка». - 7-ме вид., випр. - Київ: Дія, 2009. - 136 с. У підручнику дане питання розкрито в темі «Теорія граничної корисності і поведінка споживача»

 

8