Главная->Мікро економіка->Содержание->Тема 3. Еластичність попиту та пропозиції

Мікро економіка. План семінарських

Тема 3. Еластичність попиту та пропозиції

1.    Визначення поняття «еластичність», її види та показники.

2.    Сутність та математичне вираження коефіцієнта лінійної еластичності попиту за ціною.

3.    Сутність, математичне вираження та чисельні значення коефіцієнта цінової еластичності попиту.

4.    Випадки цінової еластичності попиту: сутність та графічне вираження.

5.    Графічна модель залежності коефіцієнта еластичності від лінійної функції попиту.

6.    Фактори впливу на цінової еластичністі попиту.

7.    Залежність обсягу загальної виручки від цінової еластичності.

8.    Сутність, математичне вираження та чисельні значення коефіцієнта еластичності попиту за доходом.

9.    Сутність, математичне вираження та чисельні значення коефіцієнта перехресної еластичності попиту.

10.     Сутність, математичне вираження дугової еластичності попиту.

11.     Сутність, математичне вираження та чисельні значення коефіцієнта цінової еластичності пропозиції.

12.     Графічне визначення цінової еластичності пропозиції.

13.     Випадки цінової еластичності пропозиції: сутність та графічне вираження.

14.     Фактори впливу на цінову еластичність пропозиції.

15.     Сутність та математичне вираження коефіцієнта перехресної еластичності пропозиції.

16.     Еластичність попиту в коротко- та довгостроковому періоді.

17.     Еластичність пропозиції в миттєвому періоді.

18.     Еластичність пропозиції в короткостроковому періоді.

19.     Еластичність пропозиції в довгостроковому періоді.

 

 

6