Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 Тема 2. Попит та пропозиція: аналіз часткової рівноваги - Мікро економіка. План семінарських - Studbook
Главная->Мікро економіка->Содержание->Тема 2. Попит та пропозиція: аналіз часткової рівноваги

Мікро економіка. План семінарських

Тема 2. Попит та пропозиція: аналіз часткової рівноваги

 

1.    Визначення понять «попит», «обсяг попиту» та «ринковий попит».

2.    Сутність закону попиту. Його математичне та графічне вираження.

3.    Цінові фактори впливу на попит. Графічне вираження зміни обсягу попиту під впливом зміни ціни.

4.    Суть нецінових факторів впливу на попит. Графічне пояснення зміни обсягу попиту під впливом зміни кожного нецінового чинника:

-       смаки та уподобання споживачів;

-       товари, які залежать від динаміки доходів споживача;

-       ціни сполучених товарів;

-       кількість споживачів на ринку;

-       очікування споживачів відносно зміни цін та зміни доходів у майбутньому.

5.    Парадокси закону попиту (СРС):

Рекомендована література: Мікроекономіка: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 679 с. У підручнику дане питання розкрито в розділі 2. Параграфі 2.1. (с. 61-64)

-       ефект Гіффена;

-       ефект наслідування (приєднання до більшості);

-       Ефект сноба

-       ефект Веблена (демонстративне споживання).

-       ефект очікуваних цін.

6.    Визначення понять «пропозиція», «обсяг пропозиції», «індивідуальна пропозиція окремої фірми» та «ринкова пропозиція».

7.    Сутність закону пропозиції. Його математичне та графічне вираження.

8.    Цінові фактори впливу на пропозицію. Графічне вираження зміни обсягу пропозиції під впливом зміни ціни.

9.    Суть нецінових факторів впливу на пропозицію. Графічне пояснення зміни обсягу пропозиції під впливом зміни кожного нецінового чинника:

-       ціни факторів виробництва;

-       рівень технологій виробництва;

-       зміна числа продавців на ринку;

-       зміна рівня оподаткування та розміру дотацій (субсидій);

-       зміни цін інших товарів, які виробляє фірма;

-       очікування продавців відносно зміни цін в майбутньому.

10.     Функція пропозиції з врахуванням нецінових чинників.

11.     Визначення поняття «ринкова рівновага». Параметри ринкової рівноваги: рівноважна ціна та рівноважний обсяг.

12.     Графічна модель встановлення рівноважної ціни.

13.     Графічна модель впливу держави на рівновагу в наслідок запровадження непрямих податків якщо їх сплачує продавець (виробник).

14.     Графічна модель впливу держави на рівновагу в наслідок запровадження непрямих податків якщо їх сплачує покупець.

15.     Графічна модель впливу урядових субсидій на рівновагу.

16.     Чисті витрати суспільства пов’язані зі впровадженням податків та наданням субсидій.

 

4