Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 Тема 1. Мікроекономіка як наука - Мікро економіка. План семінарських - Studbook
Главная->Мікро економіка->Содержание->Тема 1. Мікроекономіка як наука

Мікро економіка. План семінарських

Тема 1. Мікроекономіка як наука

1.    Мікроекономіка як складова частина економічної теорії: визначення понять «політична економія» та «економікс», порівняння мікро- та макроекономічних підходів до вивчення економічних процесів.

2.    Етапи еволюційного розвитку мікроекономічного аналізу (СРС).

Рекомендована література: Безугла В. О., Постіл І.І. Мікроекономіка. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 288 с. У підручнику дане питання розкрито в Темі 1. Питання 1.1. (с. 9-10)

3.    Основні проблеми мікроекономіки.

4.    Функції мікроекономіки.

5.    Позитивна та нормативна мікроекономіка.

6.    Мікросистема як об’єкт вивчення мікроекономіки.

7.    Суб’єкти мікросистеми та їх функції:

-       домогосподарства;

-       підприємства (фірми);

-       держава.

8.    Види та основні характеристики факторів виробництва.

9.    Властивості ресурсів.

10.     Умови взаємозв’язку між суб’єктами мікросистеми.

11.     Предмет дослідження мікроекономіки. Визначення понять «методологія» та «метод».

12.     Основні методи дослідження, що використовують при позитивному мікроекономічному аналізі.

13.     Суть та призначення економічного моделювання. Типи змінних, які використовують при моделюванні.

14.     Загальна характеристика моделі кругообігу ресурсі, товарів і доходів (СРС).

Рекомендована література: Мікроекономіка: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 679 с. У підручнику дане питання розкрито в розділі 1. Параграфі 1.5. (с. 46-48)

 

 

3