Методичні рекомендації з курсу Релігієзнавство

З М І С Т

Пояснювальна записка з методики проведення семінарських занять

Загально-теоретичні принципи проведення семінарських занять

Спеціальні цілі семінару:

В процесі семінару у студента:

Загальні принципи проведення семінару:

Форми семінарських занять:

Робота з літературою:

Загальні принципи роботи студентів на семінарі та самостійно:

Тематичний план курсу Релігієзнавство

ЗМ 1 (Т.1-2): Релігія як культурно-історичний феномен.

Т-1.:  Предмет релігієзнавства.  Сутність та структура релігії

                        Методичні рекомендації до семінару.

            Питання для самостійної роботи:          

Методичні вказівки і рекомендації:

Індивідуальна робота

Проблемні ситуації:

Першоджерела:

Основна література:

Додаткова література:

Т-2.: Суспільство та релігія: аспекти взаємодії

Методичні рекомендації до семінару:

Питання для самостійної роботи:

Методичні вказівки та рекомендації до самостійної роботи:

Питання індивідуальної роботи:

Проблемні ситуації:

Теми творчих робіт:

Реферати:

Першоджерела:

Додаткова література:

ЗМ 2 (Т. 3-4): Історичні форми релігії

Т-3.: Походження релігії, концепції її виникнення.

Методичні вказівки і рекомендації:

Питання індивідуальної роботи:

Теми творчих робіт:

Теми рефератів:

Проблемні ситуації:

Першоджерела:

Допоміжна література:

Т-4.: Національно-державні релігії країн Сходу: Китаю, Індії, Ірану, Палестини, Японії.

Методичні рекомендації до семінару:

Питання до самостійної роботи:

Методичні рекомендації до самостійної роботи:

Питання для індивідуальної роботи:

Проблемні ситуації:

Теми творчих робіт:

Реферати:

Першоджерела:

Допоміжна література:

ЗМ 3 (Т 6-11): Світові релігії

Т-6.: Буддизм

Методичні поради до семінару:

Питання для самостійної роботи:

Методичні вказівки та рекомендації  до самостійної роботи:

Питання для індивідуальної роботи:

Проблемні ситуації:

Теми творчих робіт:

Реферати:

Першоджерела:

Допоміжна література:

Т-7.: Християнство:  виникнення, вчення, організація

Методичні рекомендації до семінару:

Питання для самостійної роботи:

Методичні вказівки до самостійної роботи:

Питання для індивідуальної роботи:

Проблемні ситуації:

Теми творчих робіт:

Реферати:

Першоджерела:

Допоміжна література:

ЗМ 7.: Православ’я

Методичні рекомендації до семінару:

Питання для самостійної роботи:

Методичні вказівки до самостійної роботи:

Питання для індивідуальної роботи:

Проблемні ситуації:

Теми творчих робіт:

Першоджерела:

Допоміжна література:

Т-8.:  Католицизм

Методичні рекомендації до семінару:

Питання для самостійної роботи:

Методичні вказівки до самостійної роботи:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Питання до індивідуальної роботи:

Проблемні ситуації:

Теми творчих робіт:

Реферати:

Першоджерела:

Допоміжна література:

Т-9.: Протестантизм як реформоване християнство. Неопротестантизм

Методичні рекомендації до семінару:

Питання для самостійної роботи:

Методичні вказівки та рекомендації до самостійної роботи:

Питання до індивідуальної роботи:

Проблемні ситуації:

Теми творчих робіт:

Реферати:

Першоджерела:

Допоміжна література:

Т-10.:  Іслам: походження, віровчення, культ

Методичні рекомендації до семінару:

Питання для самостійної роботи:

Методичні вказівки та рекомендації до самостійної роботи:

Питання до індивідуальної роботи:

Проблемні ситуації:

Теми творчих робіт:

Реферати:

Першоджерела:

Допоміжна література:

ЗМ.: 11 Релігії в Україні

Методичні рекомендації до семінару:

Питання для самостійної роботи:

Методичні рекомендації до самостійної роботи:

Питання до індивідуальної роботи:

Проблемні ситуації:

Теми творчих робіт:

Першоджерела:

Допоміжна література:

Форми і методи контролю оцінювання знань

Тематика наукових робіт:

Контрольні питання з навчальної дисципліни:

Рекомендована література:

 

1