Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 Методичка з курсу Політологія №2 - невідомий - Studbook
Главная->Політологія->Содержание

Методичка з курсу Політологія №2

І. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ КУРСУ

ІІ. МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ

ІІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ

IV. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ АКТИВНОГО НАВЧАННЯ

V. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

VІ. ЗМІСТ ТЕМ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ КУРСУ

Тема 1. Політологія як система знань про політику

--- План семінару

--- Теми рефератів:

--- Питання для дискусії:

--- Завдання для самостійної роботи:

--- Методичні рекомендації:

--- Література:

Тема 2. Політична думка Стародавнього Світу та Середньовіччя

--- План семінару(2 год.)

--- Теми рефератів:

--- Питання для дискусії:

--- Завдання для самостійної роботи:

--- Методичні рекомендації:

--- Література:

Тема 3. Політичні ідеї мислителів епохи Відродження та Нового часу

--- План семінару

--- Теми рефератів:

--- Питання для дискусії:

--- Завдання для самостійної роботи:

--- Методичні рекомендації:

--- Література:

Тема 4. Плюралізм політичних концепцій ХІХ – ХХ ст.

--- План семінару

--- Теми рефератів:

--- Питання для дискусії:

--- Завдання для самостійної роботи:

--- Методичні рекомендації:

--- Література:

Тема 5. Становлення і розвиток політичної думки в Україні (ІХ – ХХ ст.)

--- План семінару

--- Теми рефератів:

--- Питання для дискусії:

--- Завдання для самостійної роботи:

--- Методичні рекомендації:

--- Література:

Тема 6. Політична влада

--- План семінару

--- Теми рефератів:

--- Питання для дискусії:

--- Завдання для самостійної роботи:

--- Методичні рекомендації:

--- Література:

Тема 7. Політичний процес

--- План семінару

--- Питання для дискусії:

--- Завдання для самостійної роботи:

--- Методичні рекомендації:

--- Література:

Тема 8. Політична система суспільства

--- План семінару

--- Теми рефератів:

--- Питання для дискусії:

--- Завдання для самостійної роботи:

--- Методичні рекомендації:

--- Література:

Тема 9. Держава в політичній системі суспільства

--- План семінару

--- Теми рефератів:

--- Питання для дискусії:

--- Завдання для самостійної роботи:

--- Методичні рекомендації:

--- Література:

Тема 10. Правова, соціальна держава та громадянське суспільство

--- План семінару

--- Теми рефератів:

--- Питання для дискусії:

--- Завдання для самостійної роботи:

--- Методичні рекомендації:

--- Література:

Тема 11. Політичні партії і партійні системи

--- План семінару

--- Теми рефератів:

--- Питання для дискусії:

--- Завдання для самостійної роботи:

--- Методичні рекомендації:

--- Література:

Тема 12. Демократія, її сутність, доктрини

--- План семінару

--- Теми рефератів:

--- Питання для дискусії:

--- Завдання для самостійної роботи:

--- Методичні рекомендації:

--- Література:

Тема 13. Етнонаціональна політика

--- План семінару

--- Теми рефератів:

--- Питання для дискусії:

--- Завдання для самостійної роботи:

--- Методичні рекомендації:

--- Література:

Тема 14. Політична еліта і політичне лідерство

--- План семінару

--- Теми рефератів:

--- Питання для дискусії:

--- Завдання для самостійної роботи:

--- Методичні рекомендації:

--- Література:

Тема 15. Політична свідомість і політична культура

--- План семінару

--- Теми рефератів:

--- Питання для дискусії:

--- Завдання для самостійної роботи:

--- Методичні рекомендації:

--- Література:

Тема 16. Вибори та виборчі системи

--- План семінару

--- Теми рефератів:

--- Питання для дискусії:

--- Завдання для самостійної роботи:

--- Методичні рекомендації:

--- Література:

Тема 17. Політичний маркетинг і політичний менеджмент

--- План семінару

--- Теми рефератів:

--- Питання для дискусії:

--- Завдання для самостійної роботи:

--- Методичні рекомендації:

--- Література:

Тема 18. Світова політика і міжнародні відносини

--- План семінару

--- Теми рефератів:

--- Питання для дискусії:

--- Завдання для самостійної роботи:

--- Методичні рекомендації:

--- Література:

Тема 19. Сучасні глобалізаційні процеси

--- План семінару

--- Теми рефератів:

--- Питання для дискусії:

--- Завдання для самостійної роботи:

--- Методичні рекомендації:

--- Література:

VІІ. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ

 

1