Главная->Гроші та кредит->Содержание->СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  «ГРОШІ І КРЕДИТ» для студентів денної форми навчання

методичка з курсу Гроші і кредит

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  «ГРОШІ І КРЕДИТ» для студентів денної форми навчання

 

Для напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»,

варіативних компонент «Фінансова справа», «Страхова справа (з вивченням дисциплін психолого педагогічного циклу)», «Фінансова справа (з поглибленим вивченням іноземної мови)»,

 

№ з/п

Теми

Кількість годин

Лекції

Семінарські заняття

Індивідуальні заняття

Самостійна робота

Всього

МОДУЛЬ І ГРОШІ ТА ГРОШОВИЙ ОБІГ

1

Сутність та функції грошей

4

4

1

8

17

2

Роль грошей у ринковій економіці

2

2

1

6

11

3

Теорії грошей

2

2

1

8

13

4

Грошовий обіг та грошові потоки

4

6

2

10

22

Контрольний захід, МКР

 

 

 

 

 

Всього по модулю

12

14

5

32

63

МОДУЛЬ ІІ ГРОШОВИЙ РИНОК ТА ГРОШОВІ СИСТЕМИ

5

Грошовий ринок

4

4

2

10

20

6

Грошові системи

4

4

2

10

20

7

Валютний ринок і валютні системи

4

4

2

12

22

Контрольний захід, МКР

 

 

 

 

 

Всього по модулю

12

12

6

32

62

МОДУЛЬ ІІІ ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ТА ІНФЛЯЦІЯ

8

Механізм формування пропозиції грошей та грошово-кредитна політика

4

6

1

16

27

9

Інфляція і грошові реформи

6

6

2

14

28

Контрольний захід, МКР

 

 

 

 

 

Всього по модулю

10

12

3

30

55

МОДУЛЬ ІV ТЕОРІЯ КРЕДИТУ

10

Сутність і функції кредиту

2

4

1

10

17

11

Форми, види і роль кредиту

4

4

1

10

19

12

Теоретичні засади процента

4

4

2

10

20

Контрольний захід, МКР

 

 

 

 

 

Всього по модулю

10

12

4

30

56

МОДУЛЬ V БАНКІВСЬКА СИСТЕМА

13

Центральні банки в системі монетарного та банківського управління

6

6

2

16

30

14

Теоретичні засади діяльності комерційних банків

8

8

4

16

36

Контрольний захід, МКР

 

 

 

 

 

Всього по модулю

14

14

6

32

66

МОДУЛЬ VI ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ УСТАНОВИ

15

Фінансове посередництво грошового ринку

4

6

2

14

26

16

Міжнародні фінансово-кредитні установи та їх співробітництво з Україною

6

6

2

18

32

Контрольний захід, МКР

 

 

 

 

 

Всього по модулю

10

12

4

32

58

Разом годин з курсу

68

76

28

188

360

 

9