Главная->Гроші та кредит->Содержание->СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  «ГРОШІ І КРЕДИТ» для студентів денної форми навчання

методичка з курсу Гроші і кредит

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  «ГРОШІ І КРЕДИТ» для студентів денної форми навчання

 

Для напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»,

варіативних компонент «Фінансова справа», «Страхова справа (з вивченням дисциплін психолого педагогічного циклу)», «Фінансова справа (з поглибленим вивченням іноземної мови)»,

 

№ з/п

Теми

Кількість годин

Лекції

Семінарські заняття

Індивідуальні заняття

Самостійна робота

Всього

МОДУЛЬ І ГРОШІ ТА ГРОШОВИЙ ОБІГ

1

Сутність та функції грошей

4

4

1

6

15

2

Роль грошей у ринковій економіці

2

2

1

4

9

3

Теорії грошей

2

4

1

4

11

4

Грошовий обіг та грошові потоки

4

8

2

10

24

Контрольний захід, МКР

 

 

 

 

 

Всього по модулю

12

18

5

24

59

МОДУЛЬ ІІ ГРОШОВИЙ РИНОК ТА ГРОШОВІ СИСТЕМИ

5

Грошовий ринок

4

6

2

10

22

6

Грошові системи

4

4

2

10

20

7

Валютний ринок і валютні системи

6

10

2

12

30

Контрольний захід, МКР

 

 

 

 

 

Всього по модулю

14

20

6

32

72

МОДУЛЬ ІІІ ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ТА ІНФЛЯЦІЯ

8

Механізм формування пропозиції грошей та грошово-кредитна політика

4

8

1

10

23

9

Інфляція і грошові реформи

6

8

2

10

26

Контрольний захід, МКР

 

 

 

 

 

Всього по модулю

10

16

3

20

49

МОДУЛЬ ІV ТЕОРІЯ КРЕДИТУ

10

Сутність і функції кредиту

2

4

1

8

15

11

Форми, види і роль кредиту

4

6

1

10

21

12

Теоретичні засади процента

4

6

2

10

22

Контрольний захід, МКР

 

 

 

 

 

Всього по модулю

10

16

4

28

58

МОДУЛЬ V БАНКІВСЬКА СИСТЕМА

13

Центральні банки в системі монетарного та банківського управління

6

8

2

12

28

14

Теоретичні засади діяльності комерційних банків

8

12

4

12

36

Контрольний захід, МКР

 

 

 

 

 

Всього по модулю

14

20

6

24

64

МОДУЛЬ VI ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ УСТАНОВИ

15

Фінансове посередництво грошового ринку

6

8

2

10

26

16

Міжнародні фінансово-кредитні установи та їх співробітництво з Україною

6

10

2

14

32

Контрольний захід, МКР

 

 

 

 

 

Всього по модулю

12

18

14

76

58

Разом годин з курсу

72

108

28

152

360

 

8