Главная->Гроші та кредит->Содержание->СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  «ГРОШІ І КРЕДИТ» для студентів денної форми навчання

методичка з курсу Гроші і кредит

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  «ГРОШІ І КРЕДИТ» для студентів денної форми навчання

 

Для напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»,

варіативних компонент «Фінансова справа», «Страхова справа (з вивченням дисциплін психолого педагогічного циклу)», «Фінансова справа (з поглибленим вивченням іноземної мови)»

 

№ з/п

Теми

Кількість годин

Лекції

Семінарські заняття

Індивідуальні заняття

Самостійна робота

Всього

МОДУЛЬ І ГРОШІ, ГРОШОВИЙ РИНОК ТА ГРОШОВІ СИСТЕМИ

1

Сутність та функції грошей

4

4

1

10

19

2

Роль грошей у ринковій економіці

2

2

1

6

11

3

Теорії грошей

4

2

1

8

15

4

Грошовий обіг та грошові потоки

4

6

2

14

26

5

Грошовий ринок

4

4

2

12

22

6

Грошові системи

4

4

2

14

24

7

Валютний ринок і валютні системи

4

6

2

15

27

Контрольний захід, МКР

 

 

 

 

 

Всього по модулю

26

28

11

79

144

МОДУЛЬ ІІ ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ТА ТЕОРІЯ КРЕДИТУ

8

Механізм формування пропозиції грошей та грошово-кредитна політика

2

4

2

12

20

9

Інфляція і грошові реформи

4

4

2

14

24

10

Сутність і функції кредиту

2

2

1

10

15

11

Форми, види і роль кредиту

4

4

2

12

22

12

Теоретичні засади процента

4

4

1

12

21

Контрольний захід, МКР

 

 

 

 

 

Всього по модулю

16

18

8

60

102

МОДУЛЬ ІІІ КРЕДИТНА СИСТЕМА

13

Центральні банки в системі монетарного та банківського управління

4

4

2

18

28

14

Теоретичні засади діяльності комерційних банків

6

6

3

18

33

15

Фінансове посередництво грошового ринку

4

6

2

15

27

16

Міжнародні фінансово-кредитні установи та їх співробітництво з Україною

4

4

2

16

26

Контрольний захід, МКР

 

 

 

 

 

Всього по модулю

18

20

9

67

114

Разом годин з курсу

60

66

28

206

360

 

7