Главная->Гроші та кредит->Содержание->ОПИС ДИСЦИПЛІНИ «ГРОШІ І КРЕДИТ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

методичка з курсу Гроші і кредит

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ «ГРОШІ І КРЕДИТ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Для напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»,

варіативних компонент «Фінансова справа», «Страхова справа (з вивченням дисциплін психолого педагогічного циклу)», «Фінансова справа (з поглибленим вивченням іноземної мови)», «Фінанси», «Фінансовий моніторинг»

 

Курс: Другий

Семестр: 3-4

Галузь знань, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів:

національних – 6,6

ECTS – 10

 

 

Модулів: 3

 

Тем: 16

 

Загальна кількість годин: 360

 

0305 «Економіка і підприємництво»

 

 

 

бакалавр

Нормативна

 

Лекції: 60 години

Семінари (практичні): 66 годин

Індивідуально-консультаційні заняття: 28 годин

Самостійна робота: 206 годин

Форма поточного контролю – модульний контроль.

Форма семестрового контролю: іспит

 

Для напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»,

варіативної компоненти «Фінансова діяльність»

 

Курс: Другий

Семестр: 3-4

Галузь знань, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів:

національних – 6,6

ECTS – 10

 

 

Модулів: 6

 

Тем: 16

 

Загальна кількість годин: 360

 

0501 «Економіка і підприємництво»

 

 

 

бакалавр

Нормативна

 

Лекції: 72 годин

Семінари (практичні): 108 годин

Індивідуально-консультаційні заняття: 28 годин

Самостійна робота: 152 годин

Форма поточного контролю – модульний контроль.

Форма семестрового контролю: іспит

 

6