Главная->Гроші та кредит->Содержание->ОПИС ДИСЦИПЛІНИ «ГРОШІ І КРЕДИТ»

методичка з курсу Гроші і кредит

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ «ГРОШІ І КРЕДИТ»

Предмет: «Гроші і кредит» – це нормативна навчальна дисципліна циклу професійної підготовки бакалаврів за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво» спеціальності “Фінанси і кредит” денної та заочної форм навчання, предметом вивчення якої є комплексне вивчення особливостей, тенденцій і закономірностей розвитку грошей і кредиту в сучасній товарній економіці.

Мета: вивчення теоретико-методологічних засад і організаційно-правового механізму функціонування в ринковій економіці грошей, кредиту та банків.

Попередні дисципліни: «Політична економія», «Історія економіки та економічної думки»,  «Макроекономіка».

.

 

5