Главная->Гроші та кредит->Содержание->1. Суть та форми вияву інфляції

методичка з курсу Гроші і кредит

1. Суть та форми вияву інфляції

Інфляція – процес знецінення грошей, котрий проявляється як постійне підвищення загального рівня цін у результаті перевантаження сфери обігу грошовою масою, не забезпеченою матеріальними цінностями.

Форми вияву інфляції:

Ø знецінення грошових знаків відносно вартості звичайних товарів, тобто падіння купівельної спроможності грошової одиниці;

Ø поглиблення розриву між рівнями цін на внутрішньому ринку країни та на ринках інших країн і світовому ринку в цілому;

Ø знецінення національних грошей щодо іноземної валюти;

Ø зниження валютного курсу національних грошей.

Причини інфляції:

1. зовнішні

Ø ріст цін на світових ринках;

Ø скорочення надходжень від зовнішньої торгівлі;

Ø від’ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу.

2. внутрішні

Ø деформація економіки;

Ø монополія держави на грошову емісію;

Ø монопольне положення великих виробників і їх диктат цін на ринках;

Ø монополія профспілок на ринку праці та їх можливість впливу на рівень оплати праці;

Ø непомірно високі податки або процентні ставки за кредит

Причиною інфляції може бути як перевищення попиту над пропозицією, так і відставання попиту від пропозиції. результатом перевищення попиту над пропозицією є інфляція попиту. Відставання пропозиції від попиту викликає інфляцію витрат (пропозиції).

Інфляція попиту – це інфляція, яка викликана підвищенням цін під впливом сукупного попиту.

Інфляція витрат (пропозиції) – це інфляція, яка викликана підвищенням цін під впливом росту витрат виробництва.

 

 

53