методичка з курсу Гроші і кредит

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА..

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ  «ГРОШІ І КРЕДИТ».

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ГРОШІ І КРЕДИТ».

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ..

ТЕМА 2. РОЛЬ ГРОШЕЙ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ………………………………………………………………………

ТЕМА 3. ТЕОРІЇ ГРОШЕЙ……………………………………………………………………………

ТЕМА 4.ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА ГРОШОВІ ПОТОКИ..

ТЕМА 5.ГРОШОВИЙ РИНОК..

ТЕМА 6.ГРОШОВІ СИСТЕМИ..

ТЕМА 7.ВАЛЮТНИЙ РИНОК І ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ…………………………………………………………………………

ТЕМА 8. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ГРОШЕЙ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА……………………………………………………………..

ТЕМА 9.ІНФЛЯЦІЯ І ГРОШОВІ РЕФОРМИ..

ТЕМА 10. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ КРЕДИТУ..

ТЕМА 11. ФОРМИ, ВИДИ І РОЛЬ КРЕДИТУ..

ТЕМА 12.ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОЦЕНТА..

ТЕМА 13. ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ В СИСТЕМІ МОНЕТАРНОГО ТА БАНКІВСЬКОГО УПРАВЛІННЯ……………………………………………………………………..

ТЕМА 14. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ………………………………………………...

ТЕМА 15.ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО ГРОШОВОГО РИНКУ..

ТЕМА 16. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ УСТАНОВИ ТА ЇХ СПІВРОБІТНИЦТВО З УКРАЇНОЮ

ВИМОГИ ДО ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА..

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ..

ТИПОВА ФОРМА КОНТРОЛЬНОГО ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ..

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «ГРОШІ І КРЕДИТ».

ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ З КУРСУ «ГРОШІ І КРЕДИТ».

ТИПОВІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ «ГРОШІ І КРЕДИТ».

РОЗПОДІЛ БАЛІВ ПРИ РЕЙТИНГОВІЙ СИСТЕМІ

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА..

 

3