Главная->Гроші та кредит->Содержание->Приклади рішення задач. Семінарські та практичні заняття по темі 5

методичка з курсу Гроші і кредит

Приклади рішення задач. Семінарські та практичні заняття по темі 5

1. Сутність грошового ринку, інституційна модель грошового ринку.

2. Попит на гроші, фактори, що визначають зміну попиту на гроші.

3. Пропозиція грошей, фактори, що визначають зміну пропозиції грошей.

4. Графічна модель грошового ринку, рівновага на грошовому ринку та процент.

5. Заощадження та інвестиції в механізмі грошового ринку.

 

Задачі, завдання для практичних занять:

Задача 1.       Грошова база в Україні на 01.07.2008 року становить 150 млрд. грн..,  грошова маса М0 – 125 млрд. грн.., грошова маса М3 – 450 млрд. грн..

      Визначити: 1) залишки коштів банків у касах і на кореспондентських рахунках в НБУ; 2) значення грошового мультиплікатора за умови, що норма обов’язкового резервування становить 10%; 3) як зміниться значення агрегату М3 до кінця року, якщо очікується зростання грошової бази на 30 млрд. грн..

Задача 2.      В другому півріччі 2008 року очікується зростання депозитів населення в банках на 20 млрд. грн.. Наскільки може при цьому збільшитись грошова маса за рахунок кредитної емісії банків за умови, що норма обов’язкового резервування становить 10%.

Задача 3.      Визначити курс облігації, якщо відомо, що інвестор придбав за номіналом нову десятипроцентну облігацію вартістю 200 доларів. На момент перепродажу рівень позичкового проценту піднявся вдвічі, а до погашення облігації залишається 3 роки.

Індивідуальна робота студента під керівництвом викладача:

1.     Сучасні проблеми функціонування та розвитку грошового ринку України.

2.     Перспективи розвитку грошового ринку України.

Самостійна робота студента

1.  Структура грошового ринку України

2.  Місце комерційних банків серед фінансових посередників в України

3.     Фінансове посередництво на грошовому ринку України.

4.     Ринок цінних паперів України.

5.     Причини та наслідки доларизації економіки України

 

ЛІТЕРАТУРА: Основна [11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25]]; додаткова [33,36,52,54,55,59,60,81,82,86].

 

 

35