методичка з курсу Гроші і кредит

 

Мета – формування системи теоретичних знань з сутності та структури грошового ринку.

Завдання – усвідомлення сутності грошового ринку, вивчення його структури та механізму функціонування.

Очікувані результати (компетенції): формування у студентів уявлення про сутність, структуру та механізм функціонування грошового ринку, вміння аналізувати його основні характеристики..

Міжпредметні зв’язки: лекція поглиблює та конкретизує знання студентів, здобуті в процесі вивчення дисциплін «Макроекономіка» та «Фінанси» з акцентом на проблематику грошово-кредитних відносин економічних суб’єктів.

 

 

32