Главная->Гроші та кредит->Содержание->Навчально-методичний комплекс дисципліни «Гроші і кредит»

методичка з курсу Гроші і кредит

Навчально-методичний комплекс дисципліни «Гроші і кредит»

містить: робочу навчальну програму з дисципліни «Гроші і кредит»; методичні рекомендації і завдання для проведення семінарських, практичних занять, виконання індивідуальної і самостійної роботи студентів; опорний конспект лекцій.

 

 

Укладачі                                                 О.В. Пернарівський, к.е.н., доцент

                                                              кафедри банківської справи та фінансового моніторингу

                                                              О.П. Тимошенко, доцент кафедри

                                                              банківської справи та фінансового моніторингу

    

Рецензент                                            

 

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри банківської справи та фінансового моніторингу, протокол №___ від «___»_____________2012 р.

 

Завідувач кафедри                                   О.І. Береславська

 

Погоджено на засіданні вченої ради факультету фінансів та банківської справи, протокол №___ від «___»_____________2012 р.

 

Голова вченої

ради факультету                                      В.П. Унинець-Ходаківська

 

Завідувач навчально-

методичного відділу                                О.О. Бойко

 

2