Главная->Гроші та кредит->Содержание->3. Структура грошового обороту

методичка з курсу Гроші і кредит

3. Структура грошового обороту

Відмінність в характері економічних відносин між суб’єктами грошового обороту дають підстави структурувати його на три сектори:

Ø грошового обігу;

Ø фінансовий;

Ø кредитний.

Сектор грошового обігу характеризується еквівалентним, але безповоротним (одностороннім) рухом грошей від споживача до виробника. При цьому гроші у своєму русі постійно віддаляються від вихідного пункту.

Фінансовий сектор охоплює фінансові відносини, які зумовлюють безповоротний і нееквівалентний характер створення та використання грошових коштів.

Кредитним економічним відносинам відповідає кредитний сектор, в якому перерозподіл грошей між господарськими суб’єктами здійснюється на нееквівалентній, але поворотній платній основі.

Залежно від форми грошей, в якій відбувається грошовий оборот, він поділяється на безготівковий і готівковий.

Відмінності готівкового та безготівкового обороту:

1) готівковий оборот:

Ø здійснюється через оплату придбаного і боргових зобов’язань законними платіжними засобами – банківськими білетами та розмінною монетою.

Ø обслуговує переважно відносини, пов’язані зі сферою особистого споживання.

2) безготівковий оборот:

Ø здійснюється шляхом оплати придбаного і погашення боргів шляхом перерахуванням грошових сум на рахунки, відкриті учасниками грошового обороту в банках, без використання грошей у готівковій формі.

Ø обслуговує в основному підприємства та організації.

Безготівковий грошовий оборот має переваги порівняно з обігом готівки: економляться кошти, прискорюється оборот грошей. Рух грошей по рахунках створює можливість контролювати його. Визначаючи законодавчо права та обов’язки банків щодо здійснення такого контролю, держава може впливати на весь безготівковий грошовий оборот, а отже – на процес суспільного відтворення і цілому. У цьому головна перевага безготівкового обороту над готівковим, тому з розвитком ринкових відносин в Україні буде розширюватися сфера безготівкового обороту і звужуватися готівка.

 

 

 

27