Главная->Гроші та кредит->Содержание->1.Сутність грошового обороту

методичка з курсу Гроші і кредит

1.Сутність грошового обороту

В умовах товарно-грошових відносин в процесі купівлі-продажу товарів, надання послуг, задоволення різного роду зобов’язань у грошовій формі, а також при розподілі та перерозподілі грошових коштів виникають розрахунки і платежі.

Сукупність усіх грошових платежів утворює грошовий оборот.

На мікроекономічному рівні грошовий оборот обслуговує кругооборот індивідуального капіталу. При цьому гроші виступають однією з функціональних форм капіталу, є його складовою частиною і елементом багатства, яким володіє власник цього індивідуального капіталу.

На макроекономічному рівні грошовий оборот обслуговує кругообіг усього сукупного капіталу суспільства на всіх стадіях суспільного відтворення: у виробництві, розподілі, обміні і споживанні. Тому його називають ще сукупним грошовим оборотом.

У сукупному грошовому обороті гроші функціонують виключно як гроші і не є функціональною формою капіталу.

Суб’єктами грошового обороту є всі юридичні та фізичні особи, які беруть участь у створенні, розподілі, обміні та споживанні валового національного продукту. Їх можна об’єднати в такі групи:

Ø Фірми суб’єкти, що забезпечують створення і реалізацію ВНП.

Ø Домашні господарствасуб’єкти, які забезпечують виробництво ВНП основними факторами (робочою силою, засобами виробництва тощо) і є кінцевими його споживачами.

Ø Державні структурисуб’єкти, які забезпечують розподіл та перерозподіл вартості створеного національного доходу та національного продукту, здійснюючи вплив на реалізацію та споживання останнього.

Ø Фінансові посередникисуб’єкти грошового ринку, що спрямовують потік грошових коштів від їх власників до позичальників.

Грошовим оборотом взаємопов’язуються основні ринки, через які здійснюється більшість грошових відносин між економічними суб’єктами:

Ø Ринок продуктів, на якому реалізується створений фірмами національний продукт.

Ø Ринок ресурсів, на якому фірми купують необхідні для виробництва ресурси (робочу силу, капітал, інформацію та природні ресурси).

Ø Фінансовий ринок, де реалізуються вільні грошові кошти.

Ø Світовий ринок, через який здійснюється зв’язок внутрішньої економічної системи із „зовнішнім” світом.

Усі розрахунки і платежі, які становлять грошовий оборот, можна згрупувати в кілька великих потоків залежно від їх призначення у відтворювальному процесі. Це дає можливість схематизувати весь грошовий оборот у вигляді кількох взаємопов’язаних потоків руху грошей, які здійснюються циклічно, за колом.

У наведеній схемі для зручності показано лише грошові потоки і не показано зворотні потоки товарів і послуг. крім того, допускається. що всі ресурси, необхідні фірмам для підтримання їх діяльності, як і самі фірми, повністю перебувають у приватній власності сімейних господарств.

 

25