Главная->Гроші та кредит->Содержание->Семінарські заняття по темі 3

методичка з курсу Гроші і кредит

Семінарські заняття по темі 3

1.     Класична кількісна теорія грошей.

2.     Неокласичний варіант розвитку кількісної теорії грошей.

3.     Сучасний монетаризм.

 

Індивідуальна робота студента під керівництвом викладача:

Дослідіть здобутки І. Фішера у сфері теорії грошей. Поясніть його вплив на розвиток сучасної економічної думки

 

Самостійна робота студента

1.     Внесок українських науковців до теорії грошей.

2.     Сучасні течії грошової теорії.

 

ЛІТЕРАТУРА. Основна [11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25]; додаткова [36,53,67,70]

 

22