Главная->Гроші та кредит->Содержание->Семінарські заняття по темі 2

методичка з курсу Гроші і кредит

Семінарські заняття по темі 2

1.Специфіка функціонування грошей на етапі становлення ринкових відносин.

2.Роль і призначення грошей у економіці країни.

3.Підвищення ефективності економічних процесів за рахунок застосування новітніх механізмів використання грошей та їх функціонального призначення

Індивідуальна робота студента під керівництвом викладача:

Порівняйте роль грошей у ринковій та плановій економіках. Виокреміть перспективи розвитку ролі грошей у економічному розвитку та житті суспільства.

 

Самостійна робота студента

1.     Роль грошей в економіці України.

2.     Роль грошей у економіці колишнього СРСР.

3.     Еволюція ролі грошей у економіці.

4.     Перспективи розвитку ролі грошей в економіці та житті суспільства

 

ЛІТЕРАТУРА. Основна [11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25]; додаткова [36,53,67,70]

 

20