методичка з курсу Гроші і кредит

 

Роль грошей у ринковій економіці полягає у тому, що вони перетворюються в капітал або само зростаючу вартість.

Гроші стають капіталом у відтворенні індивідуального капіталу.

Це стає можливим тому, що:

1) їх функціонування включено в кругооборот промислового капіталу;

2) вони є вихідним пунктом у результаті кругообороту капіталу.

                                                             Г – Т          ... В ...Т1 – Г1

РС

Гроші обслуговують виробництво і реалізацію суспільного капіталу.

З 80-х років ХХ століття посилюється роль грошей як інструменту регулювання економіки. Відповідно до монетарної концепції проводиться грошово-кредитна політика.

Гроші в економіці розвинутих країн – це боргові зобов’язання держави і комерційних банків.

Боргові зобов’язання успішно виконують функції грошей доти, доки їх вартість (купівельна спроможність) відносно стабільна.

Відповідальність держави за стабілізацію вартості грошової одиниці:

1) проведення відповідної фіскальної політики;

2) ефективний контроль за пропозицією грошей.

 

Базові терміни та поняття:

 

    Повноцінні гроші – карбувались із дорогоцінного металу, тому мали    

     власну внутрішню вартість (на етапі зародження і становлення ринкових 

     відносин).

Неповноцінні гроші - це гроші, які набувають своєї вартості виключно в обігу, сучасні готівкові (банкноти або чекові депозити) мають відносну вартість, яка визначається їх купівельною спроможністю.

Стабільність – здатність грошей протягом тривалого періоду зберігати однакову купівельну спроможність.

Купівельна спроможність грошей – кількість товарів (послуг), які можна придбати за одну грошову одиницю

Емісія – процес випуску (карбування) грошових знаків у всіх формах в обіг.

Сеньйораж – монетарний доход, який одержує держава від емісії грошей. Він утворюється, якщо номінальна вартість грошової одиниці перевищує витрати на її виробництво.

Банкнота – простий вексель емісійного банку, безстрокове зобов’язання, не пов’язане з конкретною торговельною операцією. Випускаються у купюрах різного номіналу і знаходяться в обігу будь-який термін.

 

 

 

19