Главная->Гроші та кредит->Содержание->ТЕМА 2. РОЛь ГРОШЕЙ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

методичка з курсу Гроші і кредит

ТЕМА 2. РОЛь ГРОШЕЙ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

            Специфіка функціонування грошей на етапі становлення ринкових відносин. Роль грошей як результат реалізації функцій грошей: міри вартості, засобу обігу, засобу платежу, засобу нагромадження та світових грошей. Залежність ролі грошей у економіці від рівня розвитку товарного виробництва та адекватних йому суспільних умов. Спільні та відмінні риси командно-адміністративної та ринкової економіки з точки зору ролі грошей у їх розвитку.

         Роль і призначення грошей у економіці країни з вирішення завдання завдання стабілізації економіки та забезпечення її сталого розвитку. Якісний  та кількісний аспекти визначення ролі грошей у розвитку економіки. Еволюція ролі грошей в економіці України. Сучасні тенденції розвитку ролі грошей на національному та світовому рівнях.

Підвищення ефективності економічних процесів за рахунок застосування новітніх механізмів використання грошей та їх функціонального призначення на етапі розвитку інтеграційних процесів і глобальних перетворень світової економіки.

 

Мета – формування системи теоретичних знань з ролі грошей у ринковій економіці.

Завдання – формування у студентів усвідомлення ролі грошей в ринковій економіці, вміння досліджувати їх роль на сучасному етапі та порівнювати з іншими періодами існування грошей.

Очікувані результати (компетенції): усвідомлення студентами ролі грошей в ринковій економіці, вміння досліджувати їх роль на сучасному етапі та порівнювати з іншими періодами існування грошей.

Міжпредметні зв’язки: лекція поглиблює та конкретизує знання студентів, здобуті в процесі вивчення дисциплін «Макроекономіка», «Політична економія» та «Історія економіки та економічної думки»  з акцентом на проблематику грошово-кредитних відносин економічних суб’єктів.

 

18