Главная->Гроші та кредит->Содержание->Специфічний характер вартості грошей

методичка з курсу Гроші і кредит

Специфічний характер вартості грошей

Гроші – це товар, що має власну внутрішню вартість на етапі зародження і становлення ринкових відносин.

Завдяки цьому гроші можуть:

Ø виконувати у світі товарів роль загального вартісного еквівалента;

Ø будучи у формі паперових грошей, розмінних на золото, - розглядатися як знаки вартості монетарного товару;

Ø розмінні паперові гроші, які не мають власної внутрішньої вартості, представляти в обіг вартість офіційно визначеної на основі зафіксованого державою масштабу цін вагової частки золота.

Сучасні готівкові гроші (банкноти або чекові депозити) мають відносну вартість.

Завдяки цьому:

Ø гроші функціонують в обігу законний платіжний засіб тому, що вони є грішми, декларованими державою;

Ø їх вартість формується під впливом ринкових сил, стихійно.

Сучасна монетарна теорія виходить з того, що відносна вартість грошей пов’язана з характеристикою їх економічної корисності.

Корисність грошей визначається опосередковано через корисність інших товарів та економічних послуг, які можна отримати на ці гроші.

Економічна корисність грошей:

1) маючи абсолютну ліквідність, гроші можна обміняти на інший товар;

2) гроші є найзручнішою формою накопичення багатства, а його зберігання в такій формі потребує мінімум витрат;

3) гроші мають унікальну властивість – забезпечення зв’язку сучасного та майбутнього.

Корисність грошей пов’язана з їх рідкістю, тобто з постійним попитом на них.

Відносна вартість грошей не є константою – вона змінюється в часовому просторі.

Відносна вартість певної суми грошей на момент   і на момент   не є однаковою:

,

;

де М – маса грошей;

 - період часу;

V – швидкість обігу грошей.

Вартість грошей визначається їх купівельною спроможністю. а ціною тієї чи іншої грошової одиниці є її валютний курс.

Відносна вартість грошей у функції засобу обігу визначається опосередковано як їхня купівельна спроможність. Їх цінність порівнюється з вартістю товарів і послуг, які можна на них купити.

Динаміка вартості грошей визначається динамікою цін. ці величини знаходяться в обернено пропорційній залежності.

 

 

 

Вартість грошей може визначатися одним із показників:

Ø на основі індексу роздрібних цін;

Ø на основі індексу оптових цін;

Ø через дефлятор валового національного продукту (тобто порівняння номінальної та реальної величини ВВП).

Відносна вартість грошей у функції нагромадження, що використовуються у формі фінансових активів (облігацій, акцій, інших цінних паперів), визначається нормою відсотка, який є платою за зберігання грошей саме в одній із цих форм.

Норма відсотка – це показник вартості банківських грошей.

 

 

14