методичка з курсу Гроші і кредит

Навчально-методичний комплекс дисципліни «Гроші і кредит»

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ «ГРОШІ І КРЕДИТ»

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ «ГРОШІ І КРЕДИТ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  «ГРОШІ І КРЕДИТ» для студентів денної форми навчання

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  «ГРОШІ І КРЕДИТ» для студентів денної форми навчання

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  «ГРОШІ І КРЕДИТ» для студентів денної форми навчання

 

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ

1. Походження грошей

2. Види грошей

Специфічний характер вартості грошей

3.Функції грошей

Семінарські заняття по темі 1

 

ТЕМА 2. РОЛь ГРОШЕЙ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

 

Семінарські заняття по темі 2

ТЕМА 3. ТЕОРІЇ ГРОШЕЙ

Семінарські заняття по темі 3

 

ТЕМА 4. ГРОШОВИЙ ОБІГ І ГРОШОВІ ПОТОКИ

1.Сутність грошового обороту

2. Грошові потоки

3. Структура грошового обороту

4. Маса грошей, що обслуговує грошовий оборот.  Швидкість обігу грошей

Приклади рішення задач. Семінарські та практичні заняття по темі 4

 

ТЕМА 5. ГРОШОВИЙ РИНОК

 

1. Суть і структура грошового ринку

2. Рівновага на грошовому ринку та процент

Приклади рішення задач. Семінарські та практичні заняття по темі 5

Тема 6. грошові системи

Поняття грошової системи та її елементи

2. Типи грошових систем

3. Державне регулювання грошової сфери

Семінарські заняття по темі 6

 

Тема 7. валютний ринок і валютні системи

 

 

1. Загальна характеристика та структура валютного ринку

2. Валютні операції

3. Валютне регулювання

4. Платіжний баланс

Приклади рішення задач. Семінарські та практичні заняття по темі 7

Тема 8. механізм формування пропозиції грошеЙ та грошово-кредитна політика

Приклади рішення задач. Семінарські та практичні заняття по темі 8

Тема 9. ІНФЛЯЦІЯ І ГРОШОВІ РЕФОРМИ

1. Суть та форми вияву інфляції

2. Види інфляції

3. Наслідки інфляції

4. Протиінфляційні заходи

5. Особливості інфляції в Україні

6. Поняття грошової реформи

7. Види грошової реформи

8. Особливості проведення грошової реформи в Україні

Приклади рішення задач. Семінарські та практичні заняття по темі 9

 

Тема 10. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ КРЕДИТУ

1.Необхідність кредиту

2. Функції кредиту

Семінарські заняття по темі 10

Тема 11. ФОРМИ, ВИДИ І РОЛЬ КРЕДИТУ

Приклади рішення задач. Семінарські та практичні заняття по темі 11

Тема 12. теоретичні засади процента

Приклади рішення задач. Семінарські та практичні заняття по темі 12

Тема 13. ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ В СИСТЕМІ МОНЕТАРНОГО ТА БАНКІВСЬКОГО УПРАВЛІННЯ

Приклади рішення задач. Семінарські та практичні заняття по темі 13

 

 

Тема 14. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Базові терміни та поняття:

Приклади рішення задач. Семінарські та практичні заняття по темі 14

Тема 15. ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО ГРОШОВОГО РИНКУ

1. Фінансові посередники і їх функції на грошовому ринку.

2. Класифікація фінансових посередників

Базові терміни та поняття:

Семінарські заняття по темі 15

Тема 16. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ УСТАНОВИ ТА ЇХ СПІВРОБІТНИЦТВО З УКРАЇНОЮ

1. Суть, цілі та завдання співробітництва України з міжнародними фінансово-кредитними установами

2. Співробітництво з Міжнародним валютним фондом

3. Співробітництво з Групою Світового банку

4. Співробітництво з Північним інвестиційним банком

5. Співробітництво з Європейським інвестиційним банком

6. Співробітництво з Європейським банком реконструкції та розвитку

Семінарські заняття по темі 16

 

ВИМОГИ ДО ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА

ТИПОВА ФОРМА КОНТРОЛЬНОГО ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «ГРОШІ І КРЕДИТ»

ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ З КУРСУ «ГРОШІ І КРЕДИТ»

ТИПОВІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ «ГРОШІ І КРЕДИТ»

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

1