Главная->Філософія->Содержание->Поняття культури та її суттєві ознаки

Методичка з Філософії (частина 2)

Поняття культури та її суттєві ознаки

"...Термін "культура" позначає усю сукупність досягнень та інституцій, що відрізняють наше життя від життя наших предків із тваринного світу, те що служать подвійній меті: захисту людини від природи та врегулюванню відносин між людьми... Зазирнувши досить далеко у минуле, можна сказати, що найпершими діяннями культури були: застосування знарядь, приборкання вогню, побудова житла... За допомогою усіх своїх знарядь людина вдосконалює свої органи... та розширює рамки своїх можливостей ".

(З.Фрейд)

Які два вектори культурного впливу виділяє 3. Фрейд в якості найважливіших? Які би ви ще додали до них? Яку функцію культури висуває тут автор на перший план: духовну, моральну, компенсаторну? - Прокоментуйте дане положення і дайте йому аргументовану оцінку.

 

У 1952 році американські культурологи А.Кребер та К.Клакхон систематизували понад 250 визначень культури та класифікували їх на антропологічні, соціологічні та філософські. Уважно перечитайте деякі з таких визначень:

А. Антропологічні визначення культури:

"Культура - це уся повнота діяльності суспільної людини" (А.Кребер); "Культура - це загальний спосіб життя, специфічний спосіб пристосування людини до її природного оточення та економічних потреб" (К.Даусон); "все матеріальне та нематеріальне, створене людиною " (Е. Рейтер); "соціальна структура або, якщо хочете, соціальний організм" (Л.Уорд); "все, що створене або модифіковане в результаті свідомої або несвідомої діяльності двох або більшого числа індивідів, що взаємодіють між собою та взаємно обумовлюють свою поведінку " (II. Сорокін); "загальний та прийнятий спосіб мислення " (К. -Г. Юнг); "винаходи, речі, технічні процеси, ідеї, звичаї та цінності, що успадковуються людиною " (Б.Малиновський); "культура складається із знань, вірувань, мистецтва, моральності, законів, звичаїв та будь-яких інших здібностей та звичок, що засвоюються людиною як членом суспільства" (Е. Тейлор).

Б. Соціологічні визначення культури.

"Ми можемо сказати, що культура - це система символів, що розподіляються та передаються групами людей з покоління у покоління" (Д. Даунс); "культура складається із усталених вірувань, цінностей та норм поведінки, що організують соціальні зв'язки та роблять можливою інтерпретацію життєвого досвіду " (У.Л. Бенет); "культура - це складна даність цінностей, думок, знань та основних норм поведінки в суспільстві" (Н. Рейдере, X. Бауман).

В. Філософські визначення культури.

"Культура є відносно постійний нематеріальний зміст, що передається в суспільстві за допомогою соціалізації" (Г.Беккер); "якщо визнати, що суспільство є сукупністю суспільних відносин, тоді культура є змістом цих відносин" (Р. Ферт); "культура – це є вияв суспільства у формах літератури, мистецтва або мислення" (Д. Реджин).

Спираючись на наведені визначення, спробуйте окреслити коло тих найперших характеристик, поза якими культура неможлива. У яку систему зв'язків та стосунків вводять культуру наведені тут визначення? Як ви вважаєте, які із даних визначень є найбільш вдалими? Найбільш практичними? Прийнятними? Спробуйте застосувати їх для пояснення певних ситуацій життя.

 

 

48