Главная->Філософія->Содержание->свобода та права людини

Методичка з Філософії (частина 2)

свобода та права людини

"Володіє свободою така річ, яка існує за однією лише необхідністю своєї власної природи та визначається до дії лише сама собою. Необхідною же річчю, або вимушеною до дії буде така, яка чимось іншим визначається до існування і дії. Людина, яка керується лише пристрастями або гадкою, відрізняється від людини, що керується розумом. Перша, окрім свого воління, здійснює те, чого зовсім не відає; друга слідує самій собі і робить лише те, що вона визнає головним у житті і чого вона, внаслідок того, бажає найбільше. Тому першу людина я назву рабом,  а другу - вільною".

(Б.Спіноза)

Прокоментуйте дане розуміння свободи і дайте відповіді на наступні питання: а) чи протистоять в міркуваннях Б.Спінози свобода та необхідність; б) яку роль грають пристрасті та знання в реалізації свободи; в) що є умовами свободи; г) в чому полягає обмеженість такого розуміння свободи?

 

"Бути - це значить бути приреченим до буття вільним. . . Свобода є ніщо інше, як існування нашої волі, або наших пристрастей, оскільки це існування постає знищенням фактичності, тобто фактичного буття. . . Отже, основна дія свободи винайдена: вона є вибором мене самого у світі і водночас відкриття світу. Мій життєвий проект. . . завжди постає начерком рішення проблеми буття. ..Вибір може бути зробленим із покірливим ставленням до долі, або в тривозі: він може бути втечею, а може реалізовуватись у самоомані: ми навіть можемо обирати, не обираючи себе".

(Ж.-П.Сартр)

Який різновид свободи розглядається автором фрагмента як вихідний та вирішальний? Чи погоджуєтесь ви із його міркуваннями? Із чим саме погоджуєтесь, а з чим - ні або не зовсім? В якому сенсі життєвий проект людини постає рішенням проблеми буття? - Поясніть це своїми словами та із допомогою прикладів.

 

"Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні чинити стосовно один до одного в дусі братерства ".

(Всезагальна декларація прав людини. Стаття 1)

"Кожна людина має право на життя, на свободу та особисту недоторканість ".

(Там само. Стаття 3)

Які цінності людського життя подаються як перші та незаперечні у світовій правовій практиці? Чи згідні ви із таким їх баченням та акцентуванням? Які ще цінності ви можете подати як найважливіші?

 

 

 

 

43