Главная->Філософія->Содержание->Т. 8: Онтологія (філософія буття)

Методичка з Філософії (частина 2)

Т. 8: Онтологія (філософія буття)

 

Мета: ознайомити студентів з основною проблематикою онтології. Дати уявлення про поняття субстанції, її види та роль в філософських системах. Студент повинен зрозуміти різницю між концептами буття, суще, реальність, дійсність. Для оволодіння науковими уявленнями про буття, необхідно з’ясувати зміст основних категорій онтології: сутність і явище, простір і час, причина і наслідок, рух і спокій. Сконцентрувати увагу на проблемі світу та сфер його буття, а також проблему матерії та її властивостей.

Основні поняття: онтологія, буття, суще, природа, світ, субстанція, дух, матерія, атрибут, акциденція, ідеалізм, матеріалізм, нова онтологія, діалектика, метафізика, релятивізм, категорії буття, рух, розвиток простір, час, причина, наслідок, зміст, форма, сутність, явище, закон.

 

План лекції:

1.                Онтологічна проблематика в філософії.

2.                Діалектика основних форм буття.

3.                Філософське поняття «світу».

4.                Єдність матерії, руху, простору і часу.

 

Семінар: Філософський зміст проблеми буття:

1.     Філософське розуміння буття. Основні підходи до проблеми буття.

2.     Матеріальне буття та його форми: субстанційний та реляційний підходи.

3.     Основні категорії онтології: сутність-явище, простір-час, причина-наслідок.

4.     Основні сфери буття світу.

 

 

3