Главная->Філософія->Содержание->Методичні рекомендації до самостійної роботи:

Методичка з Філософії (частина 2)

Методичні рекомендації до самостійної роботи:

1.                Для відповіді на перше запитання необхідно дати визначення аксіології – науки, що вивчає природу, види, функції цінностей. Студент має розуміти, що цінності, поряд з знанням та практичними настановами, є основними видами відношення людини до дійсності. Є філософські дисципліни, що досліджують існуюче (онтологія), знання (гносеологія), моральні настанови (етика), людину (антропологія), і поряд з ними аксіологія, що вивчає цінності.

2.                Треба вміти пояснити різницю між суб’єктивістськими та об’єктивістськими концепціями цінностей. Перші виводять цінності з окремого суб’єкта, другі надають цінностям незалежного від людини статусу. До суб’єктивізму належить психологізм, а до об’єктивізму неотомізм, марксизм, історизм. Окрему позицію займають неокантіанство, феноменологія Гуссерля та М. Гартман – інтегралістські концепції цінностей. Вони відносять цінності до особливої ідеальної сфери, що існує об’єктивно, але вимагає зусиль людини для свого пізнання та реалізації.

3.                Якщо ідеал – найвищий зразок поведінки, повинен підносити людину до більш досконалого існування, піднімати над буденною дійсністю, допомагати формувати людину, то неадекватне ставлення до ідеалу породжує ідол. В ідолі людина втрачає себе, її метою стає інший, вона прагне прожити не своє життя, а жити життям іншого. Поясніть різницю між цінністю та ціною. Якщо цінність є благом для людини, яке вона вільно обирає заради своєї реалізації, то ціна є виміром вартості речі.

 

Питання для перевірки знань:

1.    Особливості предмета аксіології як філософської дисципліни.

2.    Завдяки чому цінності виконують інтегративну функцію в суспільстві?

3.    Покажіть, як цінність проявляється в акті оцінки.

4.    Чи присутня оцінка в істині?

5.    Проблема хибних цінностей.

 

Проблемні ситуації, завдання та теми для обговорень:

1.     На Вашу думку конфлікт поколінь – це конфлікт цінностей?

2.     Підходи до осмислення проблеми мети і сенсу життя. Чи існує сенс в проблемі сенсу життя людини?

3.     Де межа між ідеалом та ідолом?

4.     Чи кожна цінність має ціну?

 

 

38