Главная->Філософія->Содержание->Методичні рекомендації до семінару:

Методичка з Філософії (частина 2)

Методичні рекомендації до семінару:

1.                Відповідаючи на запитання студент повинен розпочати з пояснення, що аксіологія – є філософською дисципліною, що вивчає сутність, типи і функції цінностей. Цінність – це феномен, що за своєю природою є благом для людини. Цінність вказує на людське соціо-культурне значення явищ, відноситься до належної, цільової, смислової основи їх буття. Виділіть види цінностей: природні, психічні, соціальні, духовні. А також поясніть різницю між об’єктивістським, суб’єктивістським та інтегральним підходами до цінностей. Розповідаючи про класифікацію цінностей поясніть, чому цінності більшість поділяє на матеріальні та духовні. Подумайте, чи можна в межах цієї схеми пояснити усі види цінностей. Окремо охарактеризуйте цінності-цілі, цінності-засоби та ситуативні цінності. Цінності можуть бути визнаними, невизнаними, але бажаними та потенційними. Окремим завданням, розгляньте традиційні цінності та їх кризу в епоху постмодерна.

2.                Характеризуючи функції цінностей, студент має зосередитися на трьох моментах – цінності формують сенс життя, ідеали та норми поведінки. Сенс життя – це той спосіб життя та діяльність, якій людина присвячує себе, якій вона служить. Сенс – це те, заради чого людина живе. Зрозуміло, що не всяка діяльність може бути сенсом життя, а лише та діяльність, яка робить людину вільною, яка допомагає людині самоствердитися і реалізуватися. Студент повинен довести важливість свободи, вільного вибору, внутрішньої гармонії для життя сповненого сенсом. Життя лише тоді має сенс, коли воно є вільною реалізацією цінностей, які стверджують і звеличують людину.

Окремо варто пояснити зв’язок цінностей та ідеалів. Коли цінності виступають орієнтирами діяльності, визначають діяльність, дають зразки поведінки, вони стають ідеалами. Коли цінності стають практичними взірцями поведінки, вони перетворюються на норми. Саме норми регулюють суспільне життя, консолідують його.

3.                Поясніть, як пов’язані оцінка та істина, оцінювання та знання.  Існує оцінка-пізнання, оцінка-нормування, оцінка-вибір. Треба пам’ятати, що цінність існує для людина лише в акті оцінки. А вірна оцінка можлива лише в результаті правильного пізнання. В той же час, істина – теж своєрідна оцінка знань наскільки це знання адекватно описує відповідний йому фрагмент реальності.

 

Питання для самостійної роботи:

1.                Аксіологія в структурі філософських дисциплін.

2.                Наведіть приклади та проаналізуйте суб’єктивістські та об’єктивістські концепції цінностей.

3.                Поясніть взаємовідношення понять ідеал та ідол, цінність та ціна.

 

 

37