Главная->Філософія->Содержание->Т. 12: Філософія цінностей (аксіологія)

Методичка з Філософії (частина 2)

Т. 12: Філософія цінностей (аксіологія)

 

Мета: сформувати у студентів основи теорії цінностей. Показати, що аксіологія є філософським осмисленням феномену цінностей. З’ясувати природу, класифікацію та функціональний аспект цінностей. Порівняти між собою різні системи цінностей. Пояснити істину та оцінку. Осмислити теоретичні підстави пошуку сенсу життя.

Основні поняття: аксіологія, цінність, концепції цінностей, ідеал, цінності-цілі, цінності-засоби, сенс життя.

 

План лекції:

1. Аксіологія як наука про цінності.

2. Типи і філософські концепції цінностей.

2. Класифікація та функції цінностей.

 

Семінар: Філософія цінностей:

1. Природа та класифікація цінностей.

2. Функціональний аспект цінностей.

3. Істина та оцінка.

 

 

36