Главная->Філософія->Содержание->Методичні рекомендації до самостійної роботи:

Методичка з Філософії (частина 2)

Методичні рекомендації до самостійної роботи:

1.                Поясніть значення культури – штучних форм і предметів, створених людиною. Роль культури фундаментальна, адже вона не лише продовжує буття людини, але й формує її. Важливою умовою формування людини є суспільство, адже лише суспільні відносини створюють особу. Назвіть, які саме компоненти культури та суспільства відіграли найбільшу роль в становленні людства.

2.                Зверніть увагу, що у поясненні проблеми походження людини протистоять два вчення. Натуралізм виводить людину з природи і відстоює позицію про її походження від мавпи. Спіритуалізм розкриває ґенезу людини як духовної істоти і виводить її від Бога. Студент повинен пояснити різницю цих підходів. Подумайте, чи можливий діалог між цими позиціями.

3.                Для відповіді на третє запитання студент повинен продумати зв’язок між здатністю раціонально мислити та тілесністю людини. Варто згадати ті філософські течії, які доводили незалежність мислення від тіла (платонізм, раціоналізм). Сучасні філософи відстоюють думку про значну роль тілесності у розвитку мислення. Вони нагадують, що формування дитини було б неможливим без участі її тіла. Органи тіла відіграють найпершу роль в чуттєвому пізнанні. Тіло і практика відіграють важливу роль у набутті досвіду, практичній діяльності без яких були б неможливими практичний рівень пізнання. Тіло є запорукою нашого самоусвідомлення, адже поза тілом ми не були б індивідуальностями. Важливим фактором мислення є уява, яка є виявом тілесності. Нарешті, ми не змогли б абстрактно мислити, якби перебували поза простором і часом, цими обов’язковими формами матеріального світу.

4.                Відповідь на запитання передбачає усвідомлення того, що практика – цілеспрямована предметна діяльність людини щодо перетворення світу. Трохи іншого значення набуває поняття досвіду – сукупності переживань людини. Виділяють зовнішній та внутрішній досвід.

5.                Варто пам’ятати, що філософія не лише створює теоретичну модель світу, за допомогою неї людина намагається зрозуміти себе, складності свого життя. Поряд з релігією, філософія намагається розкрити таємницю долі людини, осмислює феномен її щастя.  Проте між підходами релігії та філософії існує відчутна різниця. Релігія в поясненні долі та щастя людини виходить з постулату існування Бога, який в своємі Одкровенні розкриває таємницю вічного блаженства, і сповіщає причину тягаря долі кожного. Лише в єднанні з Богом та служінні Йому можливо досягнути щастя і змінити долю на краще. Останньою метою філософії є так само досягнення щастя й мудрості, але через активну пізнавальну діяльність людини, через самозаглиблення й рефлексію. На цьому шляху філософ не засвоює готових істин, а шукає їх, не дотримується незмінних положень, а постійно перевіряє їх певність, не покладається на віру, а шукає останньої очевидності розумом, не зберігає, а змінює ситуацію.

 

Питання для перевірки знань:

1.           Які види людської свободи Ви знаєте?

2.           Як співвідносяться в людині її «сутність» та «екзистенція»?

3.           Охарактеризуте духовність і свободу як істотні властивості людини.

4.           Неодарвіністські теорії походження людини.

 

Проблемні ситуації, завдання та теми для обговорень:

1.     Чи продовжується еволюція людини і людства в наш час?

2.     Чи вільна людина в своєму виборі?

3.     Які Ви можете назвати варіанти майбутнього людства?

4.     Історія розвитку філософської думки знає багато різних відповідей на питання про сутність людини та її походження. З'ясуйте, для чого люди шукають відповіді на ці питання? Яке практичне значення мають ці відповіді?

5.     Відомо, що суспільство є, перш за все, сукупністю відно­син між людьми, як і те, що сутністю людини є сукупність суспі­льних відносин. Як врешті-решт вирішується ця дилема: «Чи лю­дина творить суспільство, чи суспільство творить людину»?

6.     Науці відомі форми інстинктивної діяльності у природ­ному світі, пов'язані з використанням певних знарядь. Чи можна такі форми назвати працею?

 

 

31