Главная->Філософія->Содержание->Т. 11: Антропологія (філософія людини)

Методичка з Філософії (частина 2)

Т. 11: Антропологія (філософія людини)

 

Мета: ознайомити студентів з проблематикою філософської антропології. Розглянути основні вчення про людину, проблему походження людини і суспільства. Зрозуміти проблему єдності в людині біологічного, психічного та соціального. На підставі порівняння понять "індивід", "індивідуальність", "особистість" усвідомити багатовимірність людини. Довести важливість свободи та справедливості як загальнолюдських цінностей в історичному контексті.

Основні поняття: антропологія, людина, індивід, індивідуальність, особа, особистість, свобода і необхідність, вибір, совість, гуманізм, сутність і екзистенція, практика, праця, досвід, еволюція, дух, духовність, тілесність, життя, смерть, безсметя, евтаназія, клонування.

 

План лекції:

1.     Основні підходи до проблеми людини.

2.     Суттєві властивості людини. Людська сутність та екзистенція.

3.     Взаємовідношення біологічного, соціального і духовного в людині.

4.     Співвідношення понять людина, індивід, індивідуальність, особистість.

 

Семінар: Проблема людини в філософії:

1.                Проблема людини в філософії: субстанціалістська та екзистенціалістська концепції.

2.                Проблема походження людини та суспільства.

3.                Біологічне, психічне та соціальне в людині: складна сутність особистості.

4.                Взаємодія свободи та необхідності в житті людини.

 

29