Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 Суттєві ознаки, функції свідомості. Ідеація - Методичка з Філософії (частина 2) - Studbook
Главная->Філософія->Содержание->Суттєві ознаки, функції свідомості. Ідеація

Методичка з Філософії (частина 2)

Суттєві ознаки, функції свідомості. Ідеація

"В чому полягає істотна відмінність людини від тварини? Найбільш проста, найбільш загальна і в той же час найбільш звичайна відповідь на це питання - у свідомості. Свідомість має місце лише там, де є суб'єкт, здатний зрозуміти свій рід, свою сутність. Свідомість у точному або власному значенні слова та усвідомлення нескінченного співпадають; обмежена свідомість не є свідомість".

(Л. Фейєрбах)

Спробуйте прояснити для себе, які принципово нові перспективи для людини відкриваються через її здатність усвідомлювати нескінченне, як це впливає на спосіб людської дії, на її життя? Чому обмежена наявним свідомість не може бути свідомістю у повному сенсі?

 

Прочитайте та виділіть провідні ідеї наступного філософського фрагменту:

"З одного боку, матеріалом нашої свідомості є різноманітні психологічні переживання ~ відчуття, враження, почуття. З іншого боку, сама дія свідомості виявляє себе у віднесенні всього цього психологічного матеріалу до чогось загальнозначущого - до сенсу. Цей над-психологічний сенс постає основним необхідним засновником усякої свідомості як такої. Всяка дія моєї свідомості передбачає думку, що є дійсною за межами всякого суб'єктивного мислення, всякого індивідуального психологічного значення. До всякої конкретної свідомості, до усякого зусилля, яке я здійснюю, щоби щось усвідомити, я припускаю, що ті переживання, які я намагаюсь усвідомити, мають якийсь сенс і тому вони можуть бути вираженими в загальнозначущій думці".

(Є.М .Трубецький)

 

"Мислення - це пред'явлення присутнього... Мислення відкриває нам присутнє, виставляє його поперед нами та у відношенні до нас. Через це пред'явлення - це репрезентація. Це явлення буття як присутність присутнього і є початком західноєвропейської історії... Мислення - це входження у присутність. Присутність є лише там, де є неприхованість ".

(М. Хайдеггер)

Проінтерпретуйте даний фрагмент, спробуйте своїми словами пояснити, чому саме через мислення людина виходить на осмислення буття. Використайте при цьому й той факт, що логіка вважає істиною лише такі твердження, які узгоджуються із реальним станом речей.

 

 

27