Главная->Філософія->Содержание-> Філософські вчення про походження свідомості

Методичка з Філософії (частина 2)

 Філософські вчення про походження свідомості

Уважно опрацюйте наведені нижче філософські твердження щодо природи та походження свідомості, визначте, які позиції в них сформульовані.

"Людина - це частинка цього фізичного світу, її тіло, подібно до всієї іншої матерії, складається із електронів та протонів, які, як ми знаємо, підпорядковані тим же законам, що й електрони і протони, які входять у склад тварин або рослин. Деякі вчені вважають, що фізіологію ніколи не можна буде звести до фізики, але їх аргументи не дуже переконливі. Те, що ми називаємо думками, залежить, напевне, від організації звивин у мозку... Явну хімічну природу має енергія, що використовується для мислення. Наприклад, брак води в організмі перетворює розумну людину на ідіота. Феномени свідомості, вірогідно, пов'язані із матеріальною структурою... У нас також немає підстав вважати, що індивідуальне мислення продовжує існувати після смерті тіла, адже смерть руйнує організацію мозку і розпорошує енергію, що споживається звивинами".

(Б. Рассел)

 

 

26