Главная->Філософія->Содержание->Т. 10: Філософія свідомості

Методичка з Філософії (частина 2)

Т. 10: Філософія свідомості

 

Мета: ознайомити студентів з поняттям, природою та ґенезою свідомості. Розглянути біологічні та соціальні чинники формування свідомості. З’ясувати відмінності між психічним та ідеальним, свідомістю і самосвідомістю. Засвоїти поняття про властивості а структуру свідомості, зв’язок свідомості та інтуїції, мовлення, мови та метамови.

Основні поняття: свідомість, душа, психіка, акти свідомості, ідеальність свідомості, темпоральність свідомості, самосвідомість, інтенціональність свідомості, несвідоме, надсвідоме, колективне несвідоме, рефлексія, ментальність, відображення, суспільна свідомість, мова.

 

План лекції:

1.                Філософське розуміння феномену свідомості.

2.                Пролема виникнення свідомості.

3.                Властивості свідомості та її структура.

4.                Самосвідомість людини.

 

Семінар: Проблема свідомості в філософії:

1.                Свідомість як філософська категорія, культурний і суспільний феномен.

2.                Біологічні передумови та соціальні чинники виникнення і розвитку свідомості.

3.                Свідомість і форми психічної діяльності. Психічне та ідеальне.

4.                Структура свідомості: компонентний та рівневий вияви.

 

 

 

21