Главная->Філософія->Содержание->Проблема істини у пізнанні

Методичка з Філософії (частина 2)

Проблема істини у пізнанні

".. Поняття істини безпосередньо прикладається не до речей, але до знань про предмети, що перебувають в мисленні. Істина та заблудження можливі лише там, де є судження. Тому істина у власному сенсі вміщена саме в мислення. Іншими словами, істинними можуть бути думки, але не речі. Але якщо розглядати відношення мислення до речей з позиції його засад, то доведеться заявити, що істина скоріше вміщена в речі, ніж у мислення. Коли я стверджую, що щось існує, то це буде істинним лише завдяки тому, що це існує в реальності... Онтологічна істина... значить лише те, що суще та істина взаємоперетворювані... ".

(Е. Жільсон)

Спробуйте пояснити своїми словами співвідношення логічної та онтологічної істини. Як би ви прокоментували твердження про те, що істина вміщена в речі? Що це значить?

 

3 огляду на попередні тексти, поясніть, про яку істину - логічну чи онтологічну - йдеться у вислові Арістотеля та Поппера?

"Казати про суще, що його немає, або про не-суще, що воно є, - значить казати хибне; а казати що суще є і не-суще не є, - значить казати істинне ".

(Арістотель)

"Що є істина? - На це питання Понтія Пілата можна відповісти просто й переконливо... Відповідь ця полягає в наступному: твердження, судження, висловлювання або гадка є істинними, якщо, та тільки якщо воно відповідає фактам".

(К.Поппер)

 

 

20