Главная->Філософія->Содержание->Сучасна наука про рівні та форми проявів буття.

Методичка з Філософії (частина 2)

Сучасна наука про рівні та форми проявів буття.

Які фактори, згідно з В. Вернадським та А. Печчеї, впливають на формування середовища на сучасному етапі розвитку людського суспільства? Які ще, на Вашу думку, фактори можна додати до вказаних? Чи можна сказати, що тепер не буття володіє людиною, а людина - буттям?

"... Біосфера в наш історичний момент геологічна швидко переходить в новий стан - в ноосферу, тобто в такого типу стан, в якому повинні знаходити прояв розум та скеровувана ним робота людини як нова небувала на планеті геологічна сила... [Цим] встановлюється якнайтісніший зв'язок між геологічними явищами та історією людства ".

(В.Вернадський)

"Ще кілька десятків років тому світ людини спрощено можна уявити собі як три взаємопов'язані, але достатньо стійкі елементи: Природа, Людина та суспільство. Тепер у цю систему ввійшов четвертий і потенційно неконтрольований елемент-техніка...".

(А.Печчеї)

 

 

12