Главная->Філософія->Содержание->Специфіка людського буття. Буття і мислення

Методичка з Філософії (частина 2)

Специфіка людського буття. Буття і мислення

Як Ви розумієте наступне визначення людського буття? Як називається подібний світоглядний підхід? Для якої епохи європейської філософії він характерний?

"Людина - фокус, в якому сходяться всі шари буття".

(М. Бердяєв)

"Людина - істота, яка не тільки є, але й знає, що вона є. Впевнена в своїх силах, вона досліджує довколишній світ і змінює його за певним планом. Вона вирвалась із природного процесу, який завжди залишався лише неусвідомленим повторенням незмінного; вона - істота, яка не може бути повністю пізнана як буття, але ще вільно вирішує, що воно є; людина — це дух, ситуація справжньої людини — Ті духовна ситуація".

(К.Ясперс)

На якій зі сторін людського буття акцентує К.Ясперс? Яким, на Вашу думку, є специфічно людське буття (матеріальним, духовним, єдністю першого та другого тощо)? Обґрунтуйте Вашу відповідь.

 

Як Н. Аббаньяно за допомогою категорії буття окреслює таку специфічну рису людського буття, як свобода? Чи можна сказати, що світоглядна позиція, яку обирає собі людина - це вільна можливість обрати своє ставлення до буття? Обґрунтуйте свою відповідь.

"Незалежно від того, як трактується буття (як світ цілей, абсолютна суб'єктивність, або як щось інакше), людина не тотожна з ним. Людина конституюється лише при допущенні можливості відношення людини до буття. Можливість відношення до буття - єдина можлива основа для розуміння людини як свободи. І якщо ця можливість визначає спосіб буття, притаманний людині, тобто екзистенцію, то з цього випливає, що екзистенція - єдиний можливий горизонт для розуміння людини як свободи ".

(Н.Аббаньяно)

 

 

11