Главная->Філософія->Содержание-> Особливості некласичного розуміння буття

Методичка з Філософії (частина 2)

 Особливості некласичного розуміння буття

Е. Гуссерлю належить заслуга осмислення свідомості через поняття інтенціональності:

"Під інтенціональністю ми розуміємо властивість переживань "бути свідомістю чого-небудь". У будь-якому дійсному акті свідомості погляд, як промінь, що випромінює із чистого Я, спрямовується до предмета, що постає співвідносним свідомості, здійснюючи численні усвідомлення чогось. Ця чудова властивість свідомості виступає перед нами у коленому проясняючому акті: сприйняття є сприйняттям чогось, скажімо - речі; судження є судженням про якийсь стан справ; оцінювання - оцінюванням якоїсь ціннісної ситуації; бажання - бажаної обставини іт. ін.".

(Е. Гуссерль)

Зверніть увагу на те, що явище інтенціональності дозволяє характеризувати свідомість як форму представлення (репрезентації) певного буттєвого змісту.

 

 

10