Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 Особливості філософського мислення. - Методичка з Філософії (частина 1) - Studbook
Главная->Філософія->Содержание->Особливості філософського мислення.

Методичка з Філософії (частина 1)

Особливості філософського мислення.

"Світогляд не є продуктом мислення і народжується не просто із волі до пізнання. Розуміння реальної дійсності є важливим моментом у формуванні світогляду, але лише моментом. Світогляд народжується із умов життя, життєвого досвіду та нашого психічного складу", із "життєвого настрою", із "сукупності стимулів та почуттів".

(В.Дільтей)

Який тип світогляду подається в даному уривку? Як ви можете окреслити, виходячи із наведеного фрагмента, на якому ґрунті та з яких складових формується світогляд? Як би ви могли розкрити зміст тої "сукупності стимулів" (що саме це є?), які сприяють формуванню світогляду за реальних умов людської життєдіяльності?

 

Уважно перечитайте наведений нижче фрагмент; на які особливості зв'язків філософії та світогляду у ньому падає наголос? Спробуйте чітко виділити, що саме дає філософія для формування виправданого та дієвого світогляду.

"Філософія з давніх давен була не лише загальним розмірковуванням, вона давала стимул, проголошувала кодекс цінностей, надавала людському життю смислу та цілі, подавала людині світ, в якому вона відчувала себе захищеною, - одним словом, давала їй світогляд. Загальне розмірковування ще не є світоглядом, для світогляду необхідні стимули, які б діяли на людину в її цілісності і випливали б із її цілісності. Філософи не були просто спокійними, безвідповідальними спостерігачами, вони були двигунами та конструкторами світу. Таку філософію ми називаємо пророчою філософією. Вона суттєво відрізняється від загального розмірковування тим, що вона дає світогляд, вказує смисл та значення життя, пропонує зведення цінностей в норми належного. Тільки така філософія має право називатись філософією, якщо ми хочемо, щоб слово "філософія " звучало шляхетно та мужньо".

(К. Ясперс)

 

Які особливості філософського мислення означені у поданих визначеннях?

"Філософи − це люди, які здатні осягнути те, що є вічним та тотожним самому собі, а інші цього не можуть, і застрягають на місці, розгублюючись серед нагромадження різноманітних речей".

(Платон)

Як ви можете інтерпретувати те, "що є вічним та тотожним самому собі"? Що це, на вашу думку? Де і як ви можете стикатись із подібним у своєму житті?

 

"Філософія є наука про відношення всякого знання до сутнісних цілей людського розуму". "Філософ - це не просто митець, що вдало оперує концепціями, а законодавець, що задає правила роботи людському розуму ".

(І.Кант)

 Чи погоджуєтесь ви із тим, що філософ задає правила роботи людському розуму? Як та в якому сенсі можна пояснити це твердження? Аргументуйте свою відповідь на ці питання.

"... Філософія продовжує... вирішувати своє власне безкінечне завдання - вільної та універсальної теоретичної рефлексії, що охоплює всі ідеали та всезагальний ідеал, тобто універсум усіх норм ".

(Е.Гуссерль)

Порівняйте це положення Е. Гуссерля із попереднім твердженнями Платона і Канта, виділіть в них спільне та відмінне.

 

 

9